Vi er ikke en anti-vaccineorganisation

Siden Sundhedsstyrelsen lancerede deres storstilede kampagne for at højne tilslutningen til HPV-vaccinen, er debatten blevet mere og mere skinger. I HPV-update har vi i nogen grad valgt ikke at blande os, da fronterne meget hurtigt blev trukket op som en slags “for og imod vaccinen”, hvilket vi ikke ønskede at være en del af.

Lad os med det samme slå fast: Vi er hverken FOR eller IMOD vaccinen. Alle vores medlemmer er vaccinerede, ellers var de ikke medlem af en forening for personer, der har oplevet af symptomer efter HPV-vaccinen.

Vi har nogle klare mål med vores arbejde:

  • At sikre nuanceret information, så kvinder og forældre kan tage stilling til HPV-vaccinen på et oplyst grundlag. Her bidrager vi kun med viden om og erfaringer med vaccinens sikkerhed og eventuelle bivirkninger, da det er den del, vi oplever mangler i den almene informationsstrøm om vaccinen. Vi ser det ikke som vores opgave at bidrage med indsigter om vaccinens effekt, for den del bliver kommunikeret af en lang række andre aktører, heriblandt de danske sundhedsmyndigheder myndigheder.
  • At sikre udredning, diagnose og behandling af de piger, der har oplevet komplekse symptomer efter HPV-vaccinen. Til den del af vores arbejde får vi støtte fra Dansk Handicap Forbund, som udover at yde hjælp i forhold til dialog med embedsmænd og politikere også bidrager med at rådgive og støtte vores medlemmer i dialogen med det offentlige.
  • At samarbejde med andre patientforeninger rundt om i verden, så vi sikrer vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af landene.

Så vi slår lige  fast en gang til: Vi er ikke en anti-vaccine organisation. Vi er en patientorganisation, der arbejder for piger, der er blevet syge efter HPV-vaccinen, og vi bidrager med de erfaringer, vi har fra vores medlemmer samt med den information, vi indsamler dels fra publicerede studier, dels fra medier i Danmark og fra andre lande og endelig fra vores samarbejde med søsterorganisationer rundt om i verden.

Vi er lægfolk og arbejder ikke med lægevidenskab eller lignende emner i vores professionelle liv. Der kan derfor være misforståelser i noget af det, vi videregiver. Finder du eksempler på det, så kontakt os endelig, så vi kan få eventuelle ændringer eller præciseringer på plads, hvis vi skønner det er nødvendigt.

Følg os på Facebook

“Dag-til-dag” informationer deler vi på Facebook. Facebook udmærker sig som medie ved, at det er muligt at komme til orde hurtigt. Det betyder blandt andet at vi ofte oplever en kraftig kritik af vores opslag i kommentarfeltet. I de tilfælde, vi ser et behov for præcisering eller tilpasning af vores opslag på baggrund af de kommentarer, der indkommer i kommentarfeltet, tilpasser vi opslagene. Men ellers lader vi kommentarerne stå uredigerede og ukommenterede, da vi mener, at den åbne dialog og meningsudveksling er med til at give indsigt i en kompleks debat.

Du kan finde flere information i HPV-magasinerne og mere om, hvad vi arbejder med i foreningen under menupunktet patientforening.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *