Testpersoner søges til forskning i HPV-vaccinens påvirkning af den fysiske funktionsevne

Testpersoner søges til forskning i HPV-vaccinens påvirkning af den fysiske funktionsevne
Mange piger og kvinder, der oplever bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccinen har blandt andet nedsat fysisk funktionsevne. Det kan skyldes både træthed, nedsat muskelstyrke, svimmelhed, smerter, nedsat balance, og det er ofte en kombination af mange af disse symptomer. Funktionsnedsættelserne undersøges ikke rutinemæssigt på de fem HPV-centre, og det er derfor vanskeligt at sammensætte et systematisk og tilpasset genoptræningsforløb. Og lige nu tilbydes der stort set ingen genoptræning i regi af de fem centre.

Diagnostisk Center ved Regionshospitalet i Silkeborg med forskningsansvarlig terapeut Nanna Rolving i spidsen ønsker at teste en større gruppe HPV-bivirkningsramte fysiske kapacitet. Formålet er at kunne beskrive et optimalt genoptræningsforløb, der vil kunne afhjælpe nogen af de fysisk gener, der er forbundet med at være bivirkningsramt, og vil kunne genskabe noget af den tabte fysiske kapacitet.

Støt op om det gode initiativ og afsæt en time i Århus

Der tilbydes i dag stort set ingen form for behandling eller afhjælpning af de invaliderende symptomer, de bivirkningsramte piger og kvinder oplever. Derfor er det glædeligt, at Diagnostisk Center i Silkeborg har taget dette initiativ. HPV-update opfordrer jer derfor kraftigt til at deltage, da dette initiativ kan komme både jer selv og andre bivirkningsramte til gavn i forbindelse med fremtidig behandlingstilbud. Undersøgelsen foretages i Århus og varer blot en time – og den kan gennemføres udenfor normal arbejdstid. Læs mere om forløb og selve testen her. Deltagerinformation og testbeskrivelse

Vi er bekendt med, at der har været rettet kritik af projektet med henvisning til, at den enkelte pige/kvindes fysiske formåen kan variere fra dag til dag, og man derfor ikke mente denne type tests kunne give et retvisende billede. Kritikken er blevet taget til efterretning, og som deltager i projektet vil du derfor efterfølgende blive kontaktet og interviewet om, hvordan du har haft det siden testen.

Tilmeld dig allerede i dag.
Du tilmelder dig testen ved at rette henvendelse til

Sebastian Ehlert Buchardt, mobil: 4241 6724

eller

Josephine Dewett Kristensen, mobil 4041 0778

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet kan du rette henvendelse til forskningsansvarlig Nanna Rolving, telefon 7841 7820 – mail: nanna.rolving@midt.rm.dk

Generel information om udførelse af testene:

Under hele dit besøg vil der være 2 testledere til stede, der guider dig igennem alle 4 tests, og viser hvordan testen udføres, inden du selv skal prøve. Ved alle 4 tests får du et prøveforsøg først, så du kan mærke hvordan det føles at udføre testen. Testene er standardiserede, hvilket betyder, at de udføres efter nogle bestemte retningslinjer, så alle deltagere udfører testene ens. Dette er med til at sikre kvaliteten af vores testresultater. Skulle der være en eller flere tests du ikke kan gennemføre, er resultaterne af de øvrige tests stadig brugbare i vores undersøgelse. Du har til enhver tid ret til at afbryde en test, uanset årsagen.

Der vil være mulighed for at komme ned og sidde eller ligge i pauserne mellem testene.

Du er velkommen til at have en pårørende med til undersøgelsen. Af hensyn til udførelsen af testen vil pårørende blive bedt om at være stille mens testen gennemføres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *