Er hpv-vaccinen testet godt nok?

Gennem mere end otte måneder har journalist Frederik Joelving arbejdet med at afdække, hvordan producenten af Gardasil, Merck. har registreret formodede bivirkninger i forbindelse med de kliniske studier, der lå forud for vaccinens godkendelse.

I hans artikel, som netop er udkommet på online-mediet Slate, kommer det frem, hvordan det har været op til de læger, der varetog opfølgningen på de vaccinerede piger at vurdere, om de symptomer pigerne oplevede, kunne have relation til vaccinen. Blandt andet har Frederik Joelving fulgt den danske pige Keisa Lyng, der oplever invaliderede symptomer efter 2. vaccination, og tilstanden forværres yderligere efter 3. vaccine, men Lyngs symptomer registreres ikke som bivirkninger i den journal, der udarbejdes i forbindelse med studiet. Og det samme gør sig gældende for flere andre piger, der deltager i studiet.

Dermed har myndighederne ikke noget retvisende grundlag at vurdere vaccinens sikkerhed. Producenten Merck forsvarer sig med, at studiet lever op til de krav, myndighederne stiller. Og en af de danske læger, der har medvirket i studiet, nemlig Susanne Krüger Kjær, som ofte udtaler sig offentligt om, at vaccinens effekt overgår risikoen, henviser til, at hun blot har fulgt studiets tilrettelæggelse i forhold til registrering af eventuelle bivirkninger.

Du finder hele artiklen her – den er lang, men absolut læsværdig.