Adfærdsændringer hos mus vaccineret med Gardasil

 

En gruppe forskere har netop offentliggjort et studie, der påviser adfærdsmæssige ændringer hos mus, der er vaccineret med HPV-vaccinen Gardasil.

Derudover konstaterede forskerne, at vaccinationen medførte, at musene producerede HPV-antistoffer, som startede en krydsreaktion med musenes proteiner i hjernen, hvilket kan medføre neuroinflammationer og autoimmune sygdomme.

På baggrund af dette studie anbefaler forskerne, at vaccinens sikkerhed revurderes, og at dette skal ske ved brug af ren saltvandsplacebo og ikke aluminiumsholdig “placebo”, så man kan få at klart billede af vaccinens sikkerhedsprofil.

Studiets abstract er gengivet i sin helhed nedenfor:

Vaccine adjuvants and vaccines may induce autoimmune and inflammatory manifestations in susceptible individuals. To date most human vaccine trials utilize aluminum (Al) adjuvants as placebos despite much evidence showing that Al in vaccine-relevant exposures can be toxic to humans and animals. We sought to evaluate the effects of Al adjuvant and the HPV vaccine Gardasil versus the true placebo on behavioral and inflammatory parameters in young female mice. Six week old C57BL/6 female mice were injected with either, Gardasil, Gardasil + pertussis toxin (Pt), Al hydroxide, or, vehicle control in amounts equivalent to human exposure. At six months of age, Gardasil and Al-injected mice spent significantly more time floating in the forced swimming test (FST) in comparison to vehicle-injected mice (Al p = 0.009; Gardasil, p = 0.025; Gardasil + Pt, p = 0.005). The increase in floating time was already highly significant at three months of age for the Gardasil and Gardasil + Pt group (p ≤ 0.0001). No significant differences were observed in the number of stairs climbed in the staircase test nor in rotarod performance, both of which measure locomotor activity. Since rotarod also measures muscular strength, collectively these results indicate that differences observed in the FST were not due to locomotor dysfunction, but likely due to depression. Additionally, at three months of age, compared to control mice, Al-injected mice showed a significantly decreased preference for the new arm in the Y maze test (p = 0.03), indicating short-term memory impairment. Moreover, anti-HPV antibodies from the sera of Gardasil and Gardasil + Pt-injected mice showed cross-reactivity with the mouse brain protein extract. Immunohistochemistry analysis revealed microglial activation in the CA1 area of the hippocampus of Gardasil-injected mice compared to the control. It appears that Gardasil via its Al adjuvant and HPV antigens has the ability to trigger neuroinflammation and autoimmune reactions, further leading to behavioral changes.

Forkortelser
Al, aluminum;
ASIA, autoimmune/autoinflammatory syndrome induced by adjuvants;
β2-GPI, β2-glycoprotein I;
FST, forced swimming test;
HPV, human papilloma virus;
Pt, pertussis toxin;
U.S. FDA, United States Food and Drug Administration

Studiet findes i sin fulde længde her:

Forfatterne til studiet er

Rotem Inbara, Ronen Weissd, Lucija Tomljenovica, Maria-Teresa Arangoa, Yael Deria, Christopher A. Shaw, Joab Chapmana, Miri Blanka og Yehuda Shoenfelda

Husk tilmelding til netværksmøder – og læs om specielt tiltag i Varde Kommune

Vi har tre lokale netværksmøder i februar. Og i Varde er der et specielt møde for bivirkningsramte med blandt andet social- og sundhedsdirektøren fra kommunen.

Netværksmøderne er for alle bivirkningsramte og deres pårørende – uanset om man er medlem af HPV-update eller ej. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

På møderne er der mulighed for at møde forskellige alternative behandlere og dele erfaringer med andre bivirkningsramte og familier. Se program for hvert møde nedenfor.

Fælles for møderne  er, at vi gennemgår de nationale retningslinjer for udredning, hvis de er offentliggjort. Vi præsenterer den nuværende bisidderordning og taler om behovet for at udvidde ordningen til også at dække besøg i sundhedsvæsnet. Og så er der tid til at dele erfaringer om behandling, hverdagen og hvad der i øvrigt er behov for.

Den 4. februar kl. 18.30-21.30 Handicappens Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup

Vi får besøg af Hellebeth, fra Helsebrixen. Hellebeth har erfaring med behandling af HPV-bivirkninger og har oplevet gode resultater. Derudover kommer homøopat og diætist Jeanette Maglegaard og fortæller om sin erfaring med homøopati til behandling af vaccineskader.

Tilmelding skal ske til trine@agimus.dk

Den 6. februar kl. 13.00-16.00, Fælleslokalet, Thomas Nielsens Gade 4A, Aarhus

Vi har endnu ikke en aftale på plads med alternative behandlere, men arbejder på forskellige løsninger. Har du erfaring med en god behandler i Aarhus eller omegn, så meld gerne retur til trine på trine@agimus.dk.

Tilmelding skal ske til trine@agimus.dk

Den 7. februar kl. 13.00-16.00,Syddansk universitet, Campusvej 55, Indgang B, Odense M.

Vi får besøg af alternativ behandler Berit Pedersen, fra Ravmadshus, Henne. Berit har mange vaccineskadede i behandling og vil fortælle om sin tilgang og erfaring med behandling af bivirkningsramte.

Tilmelding skal ske til trine@agimus.dk

Den 9. februar kl. 15.30, adresse følger

På mødet kommer direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Anette Bækgaard Jakobsen og afdelingleder Gitte Eskesen fra Varde Kommune. Formålet med mødet er at debattere muligheden for at få hjælp og støtte fra kommunen, når man er bivirkningsramt. Mødet er kun for bivirkningsramte og deres pårørende med bopæl i Varde Kommune. Men vi vil gerne appellere til at så mange som muligt kommer, så kommunen kan få indsigt i problemets omfang.

Tilmelding skal ske til Heidi Nørby Simonsen på mail Heidi-norby@hotmail.com

Mere fokus på bisidderordningen

Som specialkreds under Dansk Handicap Forbund har HPV-update mulighed for at trække på forbundets besidderordning. Ordningen er en hjælp til medlemmer, der har behov for støtte i mødet med det offentlige, for eksempel på kommunen og i Jobcenteret. Udover støtte på selve mødet, har man mulighed for at mødes med bisidderen før og efter mødet, så man kan gennemgå hvad man ønkser at opnå og efterfølgende, hvad der blev sagt og aftalt.

Desuden kan man trække på forbundets socialrådgivere, hvis man har brug for sparing om for eksempel ens muligheder for at opnå handicaptillæg til SU og andre økonomiske udfordringer.

Er du medlem af HPV-update og vil høre om dine muligheder for at få støtte gennem Dansk Handicap Forbund, så kontakt forbundets socialrådgivere på telefon 3929 3555.

Bisiddere til møder med sundhedsvæsnet

Medlemmerne af HPV-update har ofte nogle andre udfordringer i mødet med det offentlige sundhedsvæsen sammenlignet med de “traditionelle” medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Erfaringen viser, at piger med komplekse symptomer opstået i forbindelse med HPV-vaccinationen ofte ikke anerkendes og respekteres af de sundhedsfaglige. En anden udfordring kan være, at man som bivirkningsramt er så dårlig, at man har vanskeligt ved at håndtere og huske alle de spørgsmål og informationer, som kommer i forbindelse med konsultationer på hospitaler og hos specialister. Derfor afsøger Dansk Handicap Forbund og HPV-update nu muligheden for at uddanne bisiddere, der er specielt klædt på at være bisidder for medlemmer, der har behov for støtte til mødet med sundhedsvæsnet.

Er du interesseret i at høre mere om denne mulighed, så send en mail til HPV-update på mail@hpvupdate.com

Behovet for bisiddere er støt stigende

Trækket på vores bisiddere er støt stigende, og derfor har vi også behov for flere bisiddere. Bisiddere behøver ikke selv at være syge eller pårørende til syge. Det kan være personer, der ”bare” har lyst til at gøre en frivillig indsats, eller det kan være studerende, der kan have fagligt gavn af at være bisidder.

Ønsker man at blive uddannet som bisidder, deltager man i en introuddannelse af to dages varighed, og man skal deltage i en dags opfølgningskursus årligt. Der er ikke krav til, hvor aktiv man skal være, men vi forventer, at man har gjort sig nogle tanker på forhånd om, hvor meget man kan deltage.

Kender du en eller flere, som kunne være interesseret i at høre mere om bisidderordningen, så prik vedkommende på skulderen og sig, vi venter på et opkald fra ham eller hende.

Fortsat medlemstilgang

Specialkredsen HPV-update under Dansk Handicap Forbund har fortsat stor medlemstilgang.

Specialkredsen arbejder på at sikre udredning, diagnose og behandling af de bivirkningsramte, ligesom vi arbejder for at sikre uvildig og tilbundsgående forskning i årsagen til de invaliderende symptomer, de ramte oplever. Endelig tilbyder vi i regi af Dansk Handicap Forbund rådgivning og bisidderordning i forhold til dialogen med kommune og uddannelsesinstitutioner.

Som medlem kan du også trække på specialkredsens tilbud om gratis advokatbistand i forbindelse med patientserstatning og ankesager.

Du kan læse om hvilke tilbud et medlemsskab giver dig her.

Efterlysning

Vi har netop udsendt julenyhedsbrev til vores medlemmer. Mange medlemmer har ikke oplyst mailadresse, da de tilmeldte sig specialkredsen. Så er du medlem, men har ikke modtaget nyhedsbrev, så skriv til trine@agimus.dk så vi kan få dig på maillisten.

 

Høring i Folketinget om HPV-vaccinens effekt og bivirkninger

Der var i dag høring i Folketinget om HPV-vaccinens bivirkninger. Høringer startede med, at direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm gennemgik baggrunden for at inkludere HPV-vaccinen i det nationale vaccinationsprogram – nemlig den forventede effekt i forhold til at reducere antallet af livmoderhalskræfttilfælde. Desuden var Søren Brostrøm bekymret over den falende tilslutning – en tilslutning, der i dag ligger på ca. 70 pct, og som kan tilskrives den usikkerhed, der er om vaccinens risikoprofil.

Dernæst gennemgik Henrik G. Jensen fra Lægemiddelstyrelsen status for indberettede bivirkninger. Henrik G. Jensen understregede flere gange i sit oplæg, at vaccinen har bivirkninger, at de bivirkninger, der er indberettet, ikke adskiller sig fra hvad der beskrevet i vaccinens produktresume, og at der givetvis også er “mørketal” i forhold til indberetningen af bivirkninger. Når det er sagt, var Henrik G. Jensen dog også meget observant overfor det faktum, at Danmark ligger i front i forhold til indberetning og således tegner sig for ca. halvdelen af det indrapporterede antal af POTS-tilfælde, som er registreret på globalt plan.

Så gik ordet til professor Yehuda Shonfeld, Tel Aviv University. Prof. Shonfeld redegjorde for, hvad der kunne være årsag til udvikling af autoimmune sygdomme, og at udvikling af autoimmune sygdomme, herunder kronisk træthed, kunne skyldes vacciner. Han oplyste desuden, at han inden for kort tid ville offentliggøre en videnskabelig artikel, der redegjorde for hvilke symptomer, han og hans kollegaer har set på mus, der har fået injiceret HPV-vaccine. Musene viser samme symptomer i form af træthed, som piger med bivirkninger raporterer. I forbindelse med spørgsmål fra salen efter efterfølgende oplyste prof. Shonfeld, at han også har eksperimenteret med behandling af de vaccinerede mus. Her har han set en positive effekt, når han har behandlet musene med phosphatidylcholine.

Dernæst kom turen til Enrica Alteri, chef for Human Medicines Evaluation, Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hun gennemgik, hvordan EMA havde gennemgået de danske indrapporteringer af bivirkninger og at konklusionen var, at der ikke kunne ses nogen sammenhæng mellem diagnoserne POTS og CRPS til HPV-vaccinen.

Herefter fulgte en paneldebat, hvor en lang række af medlemmerne fra Folketingets Sundhedsudvalg stillede uddybende spørgsmål til oplægsholderne (dog ikke EMA- repræsentaten, som forlod panlet umiddelbart efter sit oplæg).

Vaccinens effekt og bivirkninger

Efter en kort pause fik Jesper Mehlsen, Synkopecenteret Frederiksberg ordet. Jesper Mehlsen gennemgik de kliniske erfaringer han og hans kollegaer har fået i forbindelse med udredningen af de piger og unge kvinder med komplekse symptomer, centeret har fået henvist. Jesper Mehlsen gennemgik hvilke symptomer, pigerne oplever og hvordan man undersøger dem på Frederikbserg Hospital samt hvilke behandlingstilbud, man har. Desuden redegjorde Jesper Mehlsen for, hvilke ønsker han har til fremtidig forskningsindsats, der kan medvirke til at afdække årsagen til pigernes symptomer. Men desværre mangler Synkopecenteret midler til både forskning og til afhjælpning af pigernes symptomer.

Overlæge dr. med. Kim Toftager-Larsen gennemgik den forventede effekt af vaccinen med fokus på udvikling af celleforandring og livmoderhalskræft. Overlægens påpegede, at mange kvinder ikke tager imod tilbuddet om at blive screenet, og derfor vil vi ikke kunne nedbringe antallet af livmoderhalskræfttilfælde. Gynækolog Kim Toftager-Larsen brugte en del af sin taletid på også at redegøre for, at både POTS, CRPS, kronisk træthed og funktionelle lidelser alt sammen er diagnose, der også optræder i den ikke vaccinerede del af befolkningen.

Herefter var der igen paneldebat med mulighed for at stille spørgmål til Jesper Mehlsen, Kim Toftager-Larsen og Yehuda Shonfeld. Spørgelysten var stor blandt de fremmødte politikere.

Næste skridt

Det store spørgsmål er naturligvis – hvad nu? Det kan ikke besvares kort. Der vil være flere paralle spor I forhold til både udredning, diagnose og behandling, vurdering af vaccinens sikkerhed samt en evt. afgrænsning af, hvem der ikke bør få vaccinen.

Nogle instanser vil tage skridt til at granske EMA processen, da der allerede nu er fremkommet kritik af fagligheden i EMAs vurderinger. Derudover afventer vi i HPV-update, at der kommer en afklaring på, hvordan satsmidlerne – 7 millioner kroner – til forskning i HPV-vaccinens bivirkninger udmøntes. Og endelig vil vi i HPV-update følge op på om Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for udredning af bivirkningsramte efter HPV-vaccinen er bred og grundig nok ud fra den viden og forskning, der foreligger om vacciners mulige bivirkninger.

En ting er sikkert: Alle tilstedeværende i dag blev meget vidende om de meget komplekse problemstillinger, vi står overfor, og at der er meget stærke holdninger til vaccinens effekt i forhold til risiko.

Du kan se hele høringer på dette link.

Fra HPV-update vil vi gerne rette en tak til de fremmødte politikkere og til den interesse, de viste gennem paneldebatterne.

Vaccinen har ikke fået et endegyldigt sikkerhedsstempel

Kommentar:

Både Sundhedsstyrelsen, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Kræftens Bekæmpelse har i disse dage endog meget travlt med at kritisere Synkopecenteret på Frederiksberg Hospital – Region Hovedstadens HPV-indgang – og forsikrer om, at HPV-vaccinen er en sikker vaccine. Alt sammen i et næsten skingert forsøg på at få den drastisk faldende vaccinationsrate til at stige. Men i disse “tumultagtige” scener ser det ud til, at selv veluddannede, faglige såkaldte eksperter overser, hvad det er EMA konkluderer. EMAs eksperter konkluderer, at de ikke kan se en sammenhæng mellem vaccinen og de to diagnoser POTS og CRPS. EMA har ikke forholdt sig til det generelle symptombillede, de invaliderede piger oplever. Så selvom der ikke kan konkluderes en sammenhæng mellem vaccinen og de to diagnoser, er det ikke det samme som, at vaccinen kan erklæres som sikker.

Disse syge danske piger oplever præcist samme symptomer, som tusindvis af andre piger verden over oplever og indrapporterer. Og det er symptomer helt identiske med de symptomer, som producenten af Gardasil MSD beskriver i produktinformationen for vaccinen. Alle lægemidler med effekt har også en bivirkningsprofil. Bivirkninger kan ramme mange eller få, og lige nu er der ingen, der ved, hvem der rammes af HPV-vaccinens bivirkninger og hvorfor de rammes af bivirkninger. Og naturligt nok er der så heller ikke behandling til rådighed for disse invaliderede piger. Så længe dette ikke undersøges til bunds af uvildige forskere, kan ingen erklærer, at vaccinen er en sikker vaccine.

Læs et uddrag af mediedækningen på baggrund af EMAs rapport:

Politikken den 27. november: Kritiseret HPV-center: “Hvilket ærinde har lægemiddelmyndighederne?” 

MetroExpress den 26. november: EMA beskylder dansk HPV-center for at håndplukke syge piger

Politikken den 26. november: Danske forskere sables ned

Ugeskrift for læger den 27. November: HPV-forsker opfordrer til samarbejde

MetroExpress åbner hjemmeside og Facebook-side om HPV-vaccinen

MetroExpress har længe fulgt HPV-vaccinesagen tæt og vil fra i morgen den 9. november åbne for både hjemmeside og Facebook-side, hvor der vil være nyheder, debat, blogs og periodisk “live-chat”.

HPV-update er inviteret til både at blogge og deltage i live-chat. Første live-chat er den 9. november kl. 19, hvor blandt andet vi vil sidde klar ved tasterne.

Følg med på MX.dk/hpv og på Facebook https://www.facebook.com/MXHPV/?fref=ts – #mxhpv

Fireårsstudie af bivirkninger ved Gardasil

Fire årsanalyser af bivirkninger opstået i forbindelse med HPV-vaccinen Gardasil

Længerevarende inflammation påbegyndt af kraftige vaccine-hjælpestoffer så som Amorphous Aluminium Hydroxyphosphate Sulfate (AAHS) , er måske livstruende og/eller resulterer i kognitive forstyrelser eller forstyrrelser i bevægelsesapperatet, hos personer, der oplever med multiple genetiske mutationer, som påvirker:

  1. Trassulfuration (så som CBS 699t)
  2. Produktion og udnyttelse af Glutathione (så som GSTM1)
  3. Patogen belastning (så som HLA-DR15)

Selv om andre mutationer kan medvirke til den kaskade af svækkende udfald, så som C282Y, som er forbundet med hemochromatosis, var de ovenstående tre genetiske lidelser kernen i dette studie.

Adskillige vaccinationer kan måske øge alvorligheden af de negative reaktioner.

Studiet bekræfter desuden, hvad Frederiksberg Hospital, læge Louise Brinth har påpeget, at en stor gruppe af piger, der rammes af bivirkninger ofte, har været meget fysisk active før de fik vaccinen.

Læs hele studiet her.

Four-Year-Analysis-of-Adverse-Reactions-to-Gardasil (2)

HPV-vaccinens mange ansigter

HPV-update står bag filmen “HPV-vaccinens mange ansigter”. Filmen fortæller om, hvorfor mange piger sig ja tak til vaccinen, om bivirkningerne, der ændrer livet totalt og frustrationen over de mange resultatløse undersøgelser. Omgivelserne anerkender ikke pigernes bivirkninger, og ingen får tilbudt en behandling, der kan give dem deres gamle liv tilbage.

Tak til Jenny Louise Vestergaard for foto og klip.

Marts 2015

Tilmelding til HPV-update specialkreds under Dansk Handicap Forbund

Så er der åbnet for indmeldelse til HPV-Update specialkreds under Dansk Handicap Forbund.

Du og din familie kan tilmelde jer her på siden.

Gennem medlemsskabet støtter I Dansk Handicap Forbunds arbejde for de bivirkningsramte og vaccineskadede efter HPV-vaccinen.

Arbejdet består blandt andet i at

  • Rådgive familier og vaccineskadede i forbindelse med erstatnings- og ankesager
  • Rådgive om muligheden for sociale ydelser og anden form for støtte i forbindelse med bivirkninger og vaccineskader, der afholder de vaccinerede for at opretholde et normalt liv
  • Arbejde for at de vaccineskadede anerkendes, tilbydes udredning,diagnose og behandling af det danske sundhedssystem

Alle er velkomne i specialkredsen – både vaccineskadede, deres pårørende og andre, der ønsker at støtte op om indsatsen.