Advarsler mod Gardasil fra mange sider

Nederst på denne side finder du et link til en artikel, i hvilken der er samlet en række udtalelser fra specialister og forskere, der dels beskriver at HPV-vaccinen ingen effekt har, og at risikoen for alvorlige bivirkninger er overhængende.

En tidligere forsker hos Merck, producenten af Gardasil, Dr. Bernard Dalbergue vurderer, at Gardasil bliver den største medicinske skandale nogensinde.

Læge og forsker Lucija Tomljenovic fra et forskningscenter ved University of British Columbia kan oplyse, hvordan der fuskes med kliniske studier og tilbageholdes dokumentation, så vaccinen kan fremstå mere effektiv.

En anden læge, Diane Harper, der også har været ansat hos Merck, og som var med til at gennemføre de første kliniske studier af Gardasil, kan oplyse, hvordan Merck bevidst slår på mødres angst for, at deres døtre skal få kræft, når de markedsfører Gardasil.

Artiklen sluttes af med et interview med Dr. Deirdre Little fra Australien, der blandt andet påpeger, at der ikke findes langtidsstudier, der afdækker hvilken betydning vaccinen kan have på de vaccineredes fertilitet.

Læs artiklen og se de forskellige interviews her.

Større risiko for vaccineskader end for livmoderhalskræft

HPV-vaccinen er en epokegørende vaccine – det er den første vaccine af sin art, der siges af have forebyggende effekt i forhold til at udvikle livmoderhalskræft. Vaccinen er dog ikke mere sikker end, at kvinder fortsat skal screenes for at opnå vished for, at de ikke har celleforandringer, der siden kan udvikle sig til kræft.
Som for alle andre lægemidler har HPV-vaccinen bivirkninger. De seneste bivirkningsindberetninger fra Sundhedsstyrelsen (maj 2014) viser, at Sundhedsstyrelsen har registreret 847 bivirkninger pr  100.000 vaccinerede.

Merck (producenten af Gardasil) oplyser i forbindelse med de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelse af Gardasil, at 0,2 procent udgik af studiet som følge af bivirkninger, 2,3 procent af de vaccinerede udviklede autoimmune sygdomme, mens 0,8 procent oplevede alvorlige bivirkninger. Sammenlagt er det således 3,3 procent, der oplever bivirkninger i forbindelse med vaccination med Gardasil.

Læs mere på Mercks hjemmeside.

Nordcan er en officiel database, der dækker statistikker for forekomster og dødelighed for alle typer kræft, og som blandt andet Kræftens Bekæmpelse gør brug af. Nordcan oplyser følgende nøgletal :

  • Risikoen for at udvikle livmoderhalskræft før man fylder 75 er  0,9 procent
  • Risikoen for at dø af livmoderhalskræft før man fylder 75 er  0,2 procent
  • Den aldersstandardiserede dødsrate for livmoderhalskræft er  1,9 pr 100.000 personer

Du kan finde disse data og flere statistikker på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Vaccineskader og risiko for livmoderhalskræft stillet overfor hinanden

  • Risiko for at dø af livmoderhalskræft før 75 år er 0,2 procent
  • Risiko for at udvikle bivirkninger og vaccineskader fra vaccinetidspunktet er 3,3 procent
  • Aldersstandardiseret risiko for at dø af livmoderhalskræft  1,9 ud af 100.000
  • Indrapporterede bivirkninger/vaccineskader som flg af HPV-vaccine 847 ud af 100.000 (juli 2014)

Der er i dag vaccineret over 500.000 personer i Danmark med Gardasil, hvilket statistisk set svarer til over 16.000 vaccineskadede. Med udgangspunkt i studieresultater fra Mercks kliniske studier fordeler disse som følger:

  • 0,2% = 1.000 der ikke kan klare sig selv (invaliderede).
  • 0,8% = 4.000 der har været sygemeldt, indlagt på hospital, har kroniske skader.
  • 2,3% = 11.500 der har oplevet bivirkninger, herunder indgår sklerose, skader på fordøjelsessystem, psoriasis, pigmentfejl o.s.v.

Til trods for de meget klare studieresultater i forhold til bivirkningsprofilen ved Gardasil, er der fortsat en meget stor gruppe birkningsramte unge kvinder og mænd, der ikke anerkendes i det danske sundhedssystem som værende vaccineskadet  Ligeledes findes der en stor gruppe, der end ikke er opmærksom på eller vidende om, at deres symptomer kan skyldes HPV-vaccine.