Erstatningssager

Sådan håndterer du erstatningssager

Mange piger har allerede nu forsøgt at opnå erstatning for tab af arbejdsevne og livskvalitet som følge af deres vaccineskader og bivirkninger. Men kun ganske få har opnået at få erstatning. Derfor har HPV-update sammen med jurister påbegyndt arbejdet med at afdække, hvad der skal til, før de vaccineskadede piger kan opnå erstatning.

Aftale om No Cure – No pay

Som medlem af HPV-update kan man få del I den aftale, vi har indgået med en advokat, om at han vil køre vores erstatningssager ud fra en “No cure – no pay” model. Det betyder, at får du ingenting i erstatning, så skal du ikke betale advokatomkostninger, men får du erstatning, skal du betale for den tid, advokaten har brugt, dog aldrig mere end 10 pct. af din erstatning.

På nuværende tidspunkt har advokaten hjulpet en meget stor andel af vores medlemmer med dels at søge erstatning, og når erstatningen er afvist i Patienterstatning, har han efterfølgende håndteret ankesagen.

Hvad næste skridt bliver i forhold til egentlige retslige skridt, vil der blive informeret om til de enkelte medlemmer.

Hvis du vil vide mere

Som nyt medlem kan du skrive til mail@hpvupdate.dk oplyse dit navn og medlemsnummer. Herefter vil du få tilsendt yderligere information om, hvordan du skal forholde dig i forhold til den videre process i forbindelse med erstatning.