Patientforening

Sammen er vi stærkest

Antallet af bivirkningsramte og vaccineskadede som følge af HPV-vaccinen er støt stigende i takt med, at gruppen af vaccinerede vokser.

Derfor har gruppen bag HPV-Update i starten af 2015 indgået et samarbejde med Dansk Handicap Forbund om at danne en egentlig specialkreds for HPV-vaccineskadede og deres pårørende. Specialkredsen varetager kontakten til politikere, embedsmænd, forskere og andre interessenter.

Det at være en del af en stor organisation, som repræsenterer 300.000 personer med funktionsnedsættelse og som har arbejdet i dette felt i 90 år, har styrket vores indsats betydeligt – vi opnår nu en langt større respekt og troværdighed blandt myndigheder og blandt politikere på Christiansborg og i Danske Regioner. Du kan støtte vores arbejde ved at tilmelde dig vores specialkreds.

Du og din familie kan tilmelde dig specialkredsen her.

Tilbud til dig

Som medlem af specialkredsen får du adgang til rådgivning og sparing fra Dansk Handicap Forbunds rådgiverteam samt mulighed for at få en bisidder med, når du skal til møder i kommunen eller i sundhedssystemet. Du får mulighed for at deltage i regionale arrangementer for bivirkningsramte og deres pårørende, og endelig støtter du arbejdet for anerkendelse, udredning, diagnose og behandling af vaccineskader.

Læs mere om, hvad du kan opnå som medlem her

Heidi Nørby Simonsen er en af mange bivirkningsramte. Heidi meldte sig ind i HPV-update og med hjælp fra organisationens rådgiverteam fik Heidi anerkendt et ressourceforløb, der strækker sig over fem år. Det giver Heidi ro og ikke mindst troen på, at hun kan komme tilbage til et normalt og velfungerende familieliv.

Læs hele historien om Heidi her.

Del information om HPV-vaccinen

Specialkredsen har udviklet en informationsfolder, som medlemmer opfordres til at uddele. Folderen sendes automatisk ved indmeldelse i specialkredsen, men der kan altid rekvireres flere ved henvendelse til HPV-update på mail@hpvupdate.dk

Folderen ses her: Informationsfolder om HPV-vaccinen

Dansk Handicap Forbund arbejder for et liv med lige muligheder

I forbindelse med samarbejdet oplyser Dansk Handicap Forbund, at

  • Vi anerkender, at HPV vaccinen anvendes bredt, som et værn imod kønsvorter og at den antages at kunne forebygge livmoderhalskræft.
  • Dansk Handicap Forbund ser med bekymring på, at unge piger og drenge er i risiko for at få påført alvorlige bivirkninger og funktionsnedsættelser, som følge af HPV vaccinen.
  • Vi understøtter dannelsen af en specialkreds for unge og deres familier, som er ramt af bivirkninger og yder sekretariatsstøtte til kredsen.
  • Vi ønsker at understøtte de ramte med sparring og rådgivning både i enkeltsager og gennem generel information og oplæg.
  • Vi arbejder for, at sundhedssystemet sikrer, at alle advares grundigt om bivirkninger og at de berørte sikres udredning, diagnose, behandling og efterfølgende kompenserende støtte.