Opdateret informationsmateriale om HPV-vaccinen

Som et led i udmøntningen af satsmidlerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et udkast til informationsmateriale til brug for forældre, pårørende og unge kvinder, der overvejer at blive vaccineret med HPV-vaccinen. Desuden har Sundhedsstyrelsen taget skridt til at opdatere styrelsens hjemmeside med flere informationer om vaccinens effekt og risikoprofil.  

Styregruppen bag HPV-Update har modtaget materialet og Sundhedsstyrelsen har bedt os om at kommentere på det. Vi har vedlagt de to udkast  HPV-info til sst-hjemmesiden 26.09.14 og HPV-folder til forældre til 12-årige piger 26.09.14 

Vi har gennemgået materialet grundigt og har kommenteret det hele vejen igennem. Det vil sige, vi har påpeget fejl og mangler samt efterlyst uddybninger, hvor det har været nødvendigt. Generelt har vi givet udtryk for, at vi finder materialet meget mangelfuldt og ukonkret, og at det ikke giver læseren mulighed for at tage beslutning for eller imod vaccinen på et korrekt, opdateret og oplyst grundlag. Specielt har vi betonet vigtigheden af at alle bivirkninger nævnes, så de vaccinerede kan genkende dem og så de, der endnu ikke er vaccineret, kan få et retvisende billede af vaccinens mange bivirkninger.

Desuden har vi understreget, at det er nødvendigt at beskrive tydeligt hvem der IKKE bør have vaccinen på grund af kontraindikationer, så læger ikke bare vaccinerer uden hensyntagen til, om pigen eller drengen reelt bør få vaccinationen.

 Vores kommentarer er sendt til myndighederne.

 Sundhedsstyrelsen vil nu tilpasse materialet, hvor de finder det nødvendigt. Herefter vil det blive offentliggjort. For at sikre, at materialet bliver så korrekt som muligt, er vi  nu i kontakt med politikerne bag satspuljen. Flere politikkere har givet udtryk for, at de deler vores bekymring i forhold til, at materialet ikke tjener det formål, det var tiltænkt. 

Vi vil lægge næste version på hjemmesiden, når vi modtager det fra Sundhedsstyrelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *