Bag HPV-Update

Denne side er udviklet og vedligeholdes af HPV-update, som er en specialkreds under Dansk Handicap Forbund. Specialkredsen er for bivirkningsramte/vaccinationsskadede og deres pårørende samt andre, der vil støtte arbejdet med udredning og behandling af vaccineskadede. Siden er ikke videnskabeligt funderet, men er udelukkende baseret på erfaringer og vidensopsamling fra medier og internet.

Gruppen arbejder frivilligt og gratis og er således uafhængige af kommercielle interesser.

Gruppen har siden 2013 arbejdet med at oplyse politikere, embedsmænd, læger og specialister om vaccineskader, ligesom vi har kontakt til medier i forsøget på at få vedvarende dækning af bivirkninger og risikoen for vaccineskader.

Gruppen består af følgende:

  • Mette Kenfelt, mor til Simone, 18 år, vaccineskadet
  • Maja, 35 år, vaccineskadet
  • Trine W. Larsen, mor til Stina, 18 år, bivirkningsramt

Vi vil gerne sige tak til

Rene Sejling, der har sponsoreret design og drift af hjemmesiden.

Også tak til alle dem, der løbende skriver til os med deres erfaringer og på den måde medvirker til, at siden er et godt og opdateret værktøj, der kommer alle HPV- bivirkningsramte/skadede og deres pårørende til gode. Erfaringerne medvirker også til, at alle har mulighed for at få nuanceret information om HPV-vaccinens effekt og risici.