Status i Danmark

En del af det danske gratis vaccinationsprogram

I Danmark har HPV-vaccinen været en del af det danske vaccinationsprogram siden 2009. I midten af 2016 er cirka 600.000 personer er blevet vaccineret. Og i september 2016 er der indberettet godt 21.000 bivirkninger fra mere end 2.300 personer.  Der har været en generel stigning i antallet af indberetninger i sidste halvdel af 2013, i takt med at medierne er begyndt at skrive mere om HPV-vaccinen, bivirkninger og skadede personer. I marts 2015 viste TV2 dokumentaren “De vaccinerede piger – de syge og glemte” hvilket gav anledning til at endnu flere blev opmærksomme på at deres diffuse symptomer kunne skyldes bivirkninger fra HPV-vaccinen. Vi vil her på siden løbende opdatere med data om indberetninger.

I marts 2015 oplyste Dansk Regioner, at man ønskede at yde større hjælp til de vaccineskadede. Derfor har man oprettet en indgang I hver region, så der kan gennemføres en systematisk opfølgning på de syge piger. Læs mere her:

Det betyder, at man i Danmark har mulighed for systematisk at opsamle det der i fagsprog hedder klinisk erfaring med vaccine og dens bivirkninger og forhåbentligt med tiden også bliver I stand til at tilbyde behandling af de bivirkingsramte.

Der er endnu ikke data, der sandsynliggør, at vaccinen har haft effekt, men Sundhedsstyrelsen fastholder, at vaccinen har flere fordele end ulemper. Kun tiden og åbenhed om effekt og bivirkninger vil kunne give svaret på, om det forholder sig sådan. Læs mere på Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

Opbakning til vaccinen blandt interesseorganisationer

Herhjemme støtter organisationen Sex og Samfund op om vaccinen. Ifølge tal fra Sanofi Pasteurs danske hjemmeside har Sex og Samfund modtaget følgende donationer fra Sanofi Pasteur

Facebook-kampagnen “HPV på Facebook”, gennemført af Sex & Samfund i 2013, har modtaget en donation på DKK 350.000 fra Sanofi Pasteur MSD.

Informationskampagnen om mænd og HPV, gennemført af Sex og Sundhed, har modtaget en donation på DKK 250.000 fra Sanofi Pasteur MSD.

Undervisningskampagnen om mænd og HPV, gennemført af Sex og Sundhed, har modtaget en donation på DKK 250.000 fra Sanofi Pasteur MSD.

Desuden støtter Kræftens Bekæmpelse også brugen af HPV-vaccinen. Det fremgår ikke af Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, hvorvidt organisationen samarbejder med eller modtager donationer fra producenten af vaccinen. Derimod fremgår det af MSD’s danske hjemmeside, at de har et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelse fastholder også, at vaccinens fordele overstiger ulemper, selvom der ikke foreligger data for vaccinens langtidseffekt.