HPV-vaccine-fakta

Vaccinationsprogrammet

HPV-vaccinen kom i handlen i Danmark fra 2006. Med de danske forsøg kom de første indberetninger af bivirkninger, angiveligt fra 2007.

Fra oktober 2008 begyndte det første opsamlingsprogram for ungdomsårgange, og siden januar 2009 blev vaccinen del af det officielle vaccineprogram. Der er overvejende givet tre doser for hver fuld vaccination.

Fra midt i 2014 blev det godkendt at gå ned til to doser Gardasil for piger til og med 13 år. Mange var dog i gang med tre-dosis programmet, og dette skulle fuldføres (intervaller mellem doser er forskellige for to- og tre-dosis program). Læs mere her.

Den to-valente Cervarix (dækker to HPV typer) har fra 2016 afløst den fire-valente Gardasil. Nu med to doser for 12-14 årige. Personer over 15 år skal fortsat gives tre doser.

Piger til og med 18 år vaccineres gratis.

Mange, især kvinder, der ikke har været omfattet af tilbud om gratis vaccine, og en del forældre til drenge,har valgt selv at betale, for at de kunne få HPV-vaccination.

En dosis Cervarix kostede pr. januar 2017 ca. 770 kr.

Du finder de opdaterede priser her.

Gardasil 9 er netop indført i vaccinationsprogrammet. Den nye vaccine dækker ni forskellige HPV-typer. Læs om Gardasil 9 her. Én dosis Gardasil 9 koster ca. 1500 kr.

Vaccinationsrate

Ifølge tal fra Statens Serum Institut havde 46 % af årgangen af piger, der blev 13 år i 2016, fået første dosis af HPV-vaccinen. Kun 14% af piger fyldt 13 år var færdigvaccineret i 2016.

I følge Statens Serum Institut er HPV-vaccinationsdækningen stigende pr. september 2017.

Bivirkninger ved HPV-vaccinen

De bivirkningsramte i Danmark omfatter børn fra 9-års alderen (for i alt 8 er der meldt om bivirkninger). Den ældste gruppe går op til 50-69 års alderen (i alt 25 personer).

De fleste, der er meldt bivirkninger for, ligger i aldersgruppen 10-19 år (1012 indberetninger), herefter 20-29 år (645). I gruppen 30-49 år har 182 personer indberettet bivirkninger.

Dertil personer med ukendt alder (524 indberetninger).

Pr. 31. oktober 2017 har i alt 2501 personer i Danmark indberettet bivirkninger siden 2007.

Du finder deltaljer om bivirkningsindberetninger her.

Da der hidtil i Danmark overvejende er givet tre doser, må antal solgte doser divideres med 3, for at der opnås et cirkatal for procentdel af vaccinerede personer, der har indberettet bivirkninger.

Antal solgte doser til og med 2016 var 1.724.916, som divideret med 3 giver et afrundet cirkatal på 575.000 vaccinerede (+/- de 12-14 årige, der fra 2016 fik to doser Cervarix, samt de solgte men endnu ikke anvendte doser).

Der er indberettet bivirkninger for 2501 personer siden 2007, (pr. 31. oktober 2017 i alt  2440 piger/ kvinder, 53 drenge/ mænd, 8 ikke oplyst køn).

Det svarer til, at ca. 0,4% af alle HPV-vaccinerede over en periode på 10 år har indberettet bivirkninger.

Ca. 4 ud af 1000 vaccinerede har indberettet bivirkninger.

1078 tilfælde af 2501 er klassificeret alvorlige af  Lægemiddelstyrelsen pr. 3. kvartal 2017.

Ud af de i alt 2501, der har indberettet bivirkninger, er 43% klassificeret alvorlige bivirkninger.

Dvs. 0,2 % eller ca. 1,8 person ud af 1000 vaccinerede får ifølge Lægemiddelstyrelsen formodede bivirkninger, der kan betegnes “alvorlige”. Det vil feks. sige invalidering i en grad, hvor skole/ uddannelse/ job ikke kan passes, og/ eller hvor der har været hospitalsindlæggelse, evt. forlænget hospitalsophold.

(Bivirkninger kan klassificeres alvorlige, forudsat, at disse forhold også er indberettet som bivirkning).

Indberetning og klassificering bekræfter ikke i sig selv en sikker årsagssammenhæng.

Kilder til ovennævnte beregninger:

Indberetninger til Lægemiddelstyrelsen

Antal solgte doser  

Notat om bivirkninger/ definition alvorlig

Lægemiddelstyrelsen om indberetning af bivirkninger efter HPV-vaccination

Sundhedsstyrelsen har i visse opgørelser udeladt 81 tilfælde af indberetninger med bivirkninger fra før 2009, hvoraf 11 var betegnet alvorlige. (Dette er indberetninger fra vaccinens første fase i Danmark fra 2006 og frem til 2009, hvor vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet, til piger i 12-års alderen, sammen med 2. MFR-vaccination).  Det fremgår af dette notat s. 4.