Informationer om og erfaringer med HPV-vaccinen

Tilbage i november 2013 blev det besluttet af partierne bag Satspuljeaftalen at anvende 200.000 kroner ud af 53,9 millioner kroner til tilbud om rådgivning om og mulighederne for behandling af bivirkningsramte efter HPV-vaccinen.

Konkret stod der i aftaleteksten:

Satspuljepartierne er enige om at etablere et tilbud til patienter, pårørende og sundhedspersoner, hvor de kan få rådgivning om bivirkningerne vedr. HPV vaccinen og mulighederne for behandling heraf.

Aftaleteksten finds her.

Nu knapt halvandet år senere er der fortsat hverken systematisk rådgivning eller behandlingsmuligheder for de vaccineskadede i det offentlige sundhedssystem.  Sundhedsstyrelsen har brugt de afsatte midler til en udvidet information om HPV-vaccinen på styrelsens hjemmeside (se nedenfor) og en folder, som ifølge Sundhedsstyrelsen skulle kunne findes hos de praktiserende læger.

Det betyder, at en række grupper og netværk er skudt op blandt andet på de sociale medier. Alle initiativer er kendetegnet ved at have solid og vedvarende medlemstilgang i takt med, at der er øget fokus på HPV-vaccinen – dens effekt og bivirkninger.

Det store overblik

For at skabe et overblik over hvilke muligheder, de bivirkningsramte har for at få hjælp og informationer om vaccinen, har vi udarbejdet et overblik over de tilbud, HPV-update har kendskab til:

Sundhedsstyrelsen:

Om vaccinen.

Om bivirkninger ved vaccine.

Andre aktører:

Om international forskning, international mediedækning og andre informationer om HPV-vaccine

Bivirkninger ved livmoderhalskræft vaccine: Åben Facebook-gruppe for personer der oplever bivirkninger. (pr. marts 500+ medlemmer).

HPV-bivirkningsramte: Lukket Facebook-gruppe for bivirkningsramte og deres pårørende. Fokus på erfaringer med sundhedsvæsnet, dagligdagen med bivirkninger og nyttige links. (Pr 1. marts 2015 – 400+ medlemmer)

Vejen til bedring for HPV-bivirkningsramte: Lukket Facbebook-gruppe for bivirkningsramte og deres pårørende. Fokus på kostændringer og alternative behandlingstilbud. (Pr. 1. marts – 345 medlemmer)

Sandheden om livmoderhalskræft vaccinen Gardasil: Lukket Facebook-gruppe for folk der ønsker mere information om Gardasil. (Pr. 1. marts 2015 – 900+ medlemmer)

Vaccinationsforum dækker problemstillinger ved vacciner mere bredt.

Patientforeninger

HPV-update har i samarbejde med Dansk Handicap Forbund etableret en specialkreds for bivirkningsramte og deres pårørende. Læs mere her.

Internationale kilder:

Organisationen Sanevax Inc er en organisation, der vedvarende forholder sig kritisk til vacciners effekt og risiko og derfor også følger forskning og debat om HPV-vaccinen tæt.

Møde om erstatningssager

Dansk Handicap Forbund og HPV-update holder første indledende møde for medlemmer om erstatningssager den 23. april fra 17.00 – 20.00. Mødet vil blive afholdt i Dansk Handicap Forbunds lokaler i Høje Taastrup.

Personer, der tidligere har søgt om erstatning, men har fået afslag, kan også deltage, da mødet også vil omhandle håndtering af ankesager. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Alle medlemmer af specialkredsen vil modtage invitation direkte. Er du ikke medlem af specialkredsen, kan du læse mere her på siden.

Hellere kræft end vaccineskader

Jyske Vestkysten bringer i dag en række artikler om HPV-vaccinen blandt andet historien om 14-årige Sarah Sofie Juellund og 28-årige Heidi Nielsen, der begge er stærkt invalidrede efter HPV-vaccinen Gardasil.

Sarah Sofie har på et tidspunkt udtalt, at hun hellere vil have kræft end vaccineskade – forskellen er nemlig, at kræft er en anerkendt diagnose og som der findes behandlinger for, mens man som vaccineskadet ikke anerkendes i sundhedssystemet eller tilbydes behandling for.

Læs hele artiklen her.

Over 1300 har anmeldt bivirkninger

Gruppen af piger med bivirkninger efter vaccinen bare vokser og vokser. Pigerne lever med forskellige symptomer som svimmelhed, hovedpine, kvalme, besvimelser – altsammen symptomer, der fratager dem evnen til at leve et normalt liv med uddannelse og job.

HPV-Update og Dansk Handicap Forbund arbejder nu målrettet for at sikre anerkendelse, udredning, diagnose og behandling af vaccineskadede. Læs mere om arbejdet her.

Seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser at over 1.300 personer nu har indberettet over 6.000 bivirkninger.

Amerikansk dokumentarfilm om Gardasil og andre vacciner

Ligesom i Danmark pågår der i disse måneder en hektisk diskussion for og imod vacciner i USA.

Denne amerikanske dokumentarfilm viser bagsiden ved en række vacciner, herunder Gardasil. Blandt andet beskriver filmen, hvorfor bivirkningsprofilen for Gardasil var stort set identisk med kontrolgruppen, som ikke fik Gardasil, da vaccinen blev testet før markedsføring: Kontrolgruppen fik injiceret den samme mængde aluminium, som Gardasil indeholder. Det betyder, at hvis aluminium er årsagen til de mange bivirkninger og vaccineskader, forklarer det hvorfor kontrolgruppen på tilsvarende vis oplevede hovedpine, svimmelhed, kvalme, besvimelse og andre invaliderende neurologiske symptomer.

Indslaget om Garadasil findes godt 1 time og 10 minutter inde i filmen. Se filmen her.

Filmen er kun tilgængelig frem til og med 6. marts 2015.

 

Søg grundig information om ny HPV-vaccine

Kræftens Bekæmpelse bakker op om ny HPV-vaccine og oplyser samtidig, at den nye vaccine ikke giver flere bivirkninger end den eksisterende. Læs hele pressemeddelelsen her.

Seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der på nuværende tidspunkt er indrapporteret mere end 6.000 bivirkninger, som læger og patienter sætter i forbindelse med den nuværende vaccine. Og det er netop disse bivirkninger, læger og forskere bag den nye vaccine ikke har forventning til reduceres. Kvinder skal trods vaccination fortsat screenes for livmoderhalskræft for at forebygge udviklingen af denne kræfttype.

Her på siden har vi tidligere beskrevet, at risikoen for at få bivirkninger ved HPV-vaccine langt overstiger risikoen for at dø af livmoderhalskræft. Læs artiklen her.

Du kan se Sundhedsstyrelsens oversigt over bivirkninger ved HPV-vaccine her.

Bivirkninger rapporteret til SST 12. feb. 2015

Oversigten er trukket er 12. februar 2015.

 

Vaccinebivirkninger skal indberettes

Der har i den senere tid været meget debat i medierne for og imod vacciner. Det kan for nogle være svært at vurdere, om fordelene ved den enkelte vaccine overstiger risikoen ved at få den – risikoen for bivirkninger.

For at få et mere retvisende billede af den enkelte vaccines bivirkningsprofil, er det vigtigt, at alle bivirkninger indberettes – også dem der kan være tvivl om.

Sundhedsstyrelsen appellerer til, at alle læger indberetter bivirkninger. Læs mere her.

Læger og specialister er forpligtet til at indberette bivirkninger – også i tvivlstilfælde. Men langt fra alle læger opfylder deres forpligtelser i den forbindelse. Derfor gennemfører Sundhedsstyrelsen år efter år kampagner rettet mod udvalgte grupper af sundhedsfaglige for at motivere dem til at overholde deres ansvar i forhold til indberetninger. Læs mere her

Hvis din læge ikke vil indberette de bivirkninger, du oplever, kan du selv gøre det på Meldenbivirkning.dk – læs mere om bivirkninger ved HPV-vaccinen her.

Tilmelding til HPV-update specialkreds under Dansk Handicap Forbund

Så er der åbnet for indmeldelse til HPV-Update specialkreds under Dansk Handicap Forbund.

Du og din familie kan tilmelde jer her på siden.

Gennem medlemsskabet støtter I Dansk Handicap Forbunds arbejde for de bivirkningsramte og vaccineskadede efter HPV-vaccinen.

Arbejdet består blandt andet i at

  • Rådgive familier og vaccineskadede i forbindelse med erstatnings- og ankesager
  • Rådgive om muligheden for sociale ydelser og anden form for støtte i forbindelse med bivirkninger og vaccineskader, der afholder de vaccinerede for at opretholde et normalt liv
  • Arbejde for at de vaccineskadede anerkendes, tilbydes udredning,diagnose og behandling af det danske sundhedssystem

Alle er velkomne i specialkredsen – både vaccineskadede, deres pårørende og andre, der ønsker at støtte op om indsatsen.

Sundhedsstyrelsen taler fortsat varmt om HPV-vaccinen

Endnu en gang står Sundhedsstyrelsen frem som den store fortaler af HPV-vaccinen. Anledningen er, at EMA – det europæiske lægemiddel agentur – har konkluderet, at de ikke kan be- eller afkræfte, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og det stigende antal tilfælde af POTS blandt unge vaccinerede piger.

Desværre undlader Sundhedsstyrelsen i deres nyhed at oplyse om, at over 1.300 personer i dag har indrapporteret bivirkninger. Ligeledes fremgår det heller ikke af Sundhedsstyrelsens nyhed, at der udover de 33 piger, der har fået diagnosen POTS, er en stor gruppe piger, der netop har indberettet besvimelser, svimmelhed og uregelmæssig (høj) puls. Alt sammen symptomer, der hindrer pigerne i at passe uddannelse, job og sociale aktiviteter. Men disse piger er enten ikke udredt for POTS eller har ligget på grænsen til at få diagnosen.

Læs hele nyheden fra Sundhedsstyrelsen her. Og læs Politikens dækning af problemstillingen her.

Læs mere om POTS, svimmelhed og besvimelse som følge af vaccinen her.

 

Advarsler mod Gardasil fra mange sider

Nederst på denne side finder du et link til en artikel, i hvilken der er samlet en række udtalelser fra specialister og forskere, der dels beskriver at HPV-vaccinen ingen effekt har, og at risikoen for alvorlige bivirkninger er overhængende.

En tidligere forsker hos Merck, producenten af Gardasil, Dr. Bernard Dalbergue vurderer, at Gardasil bliver den største medicinske skandale nogensinde.

Læge og forsker Lucija Tomljenovic fra et forskningscenter ved University of British Columbia kan oplyse, hvordan der fuskes med kliniske studier og tilbageholdes dokumentation, så vaccinen kan fremstå mere effektiv.

En anden læge, Diane Harper, der også har været ansat hos Merck, og som var med til at gennemføre de første kliniske studier af Gardasil, kan oplyse, hvordan Merck bevidst slår på mødres angst for, at deres døtre skal få kræft, når de markedsfører Gardasil.

Artiklen sluttes af med et interview med Dr. Deirdre Little fra Australien, der blandt andet påpeger, at der ikke findes langtidsstudier, der afdækker hvilken betydning vaccinen kan have på de vaccineredes fertilitet.

Læs artiklen og se de forskellige interviews her.

HPV-vaccine årsag til 34 dødsfald på en måned

Siden lancering af Gardasil og Cervarix har der løbende været rapporteret om dødsfald som følge af vaccinen, men der har aldrig været rapporteret over fem per måned  i den amerikanske database VAERS (vaccine adverse event reporting system).

Men november 2014 er markant anderledes. Her blev der pludseligt rapporteret 34 dødsfald på en måned i VAERS. Se en opdateret oversigt over de rapporterede bivirkninger fra VAERS her.

Den amerikanske organisation SaneVax Inc., som overvåger vacciner og de risici, der er forbundet med vaccinationer, undersøger nu, hvad årsagen kan være til den voldsomme stigning i dødsfald. Læs mere om SaneVax vurderinger af situationen her.