Ude og Hjemme sætte spot på de vaccineskadede piger

Med et større tema sætter ugebladet Ude og Hjemme spot på de mange HPV-skadede piger.

Svaret fra Sundhedsstyrelsen er fortsat, at det er en sikker vaccine, men dog med den tilføjelse “for langt de fleste”. Det efterlader så det store spørgsmål – hvad skal der så ske med de unge mennesker, der ikke falder ind under “langt de fleste”, men som ender i et sort hul uden diagnose eller behandling??

Følg temaet i Ude og Hjemme her.

HPV-Update vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange piger, der står frem i pressen og den vej igennem sikrer synlighed om vaccinens bagside!

Sundhedstyrelsen bryder egen lovgivning

Når Sundhedsstyrelsen undlader at oplyse om bivirkninger i forbindelse med vaccinationer, er det brud på Sundhedsloven,  – en lov som netop Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med. Det vurderer John Brodersen, lektor i folkesundhed ved Københavns Universitet.

Denne gang er det i forbindelse med influenzavaccinationen, at Sundhedstyrelsen ikke oplyser om bivirkninger eller sikrer, at bivirkninger og skader registreres i den central database DAP, så man vedvarende kan vurdere vaccinens effekt i forhold til bivirkninger og skader. Sundhedsstyrelsen bruger til gengæld hvert år store summer på at køre informationskampagner om vaccinationen med det formål, at flest muligt bliver vaccineret.

Læs BTs artikel om de manglende informationer her.

Heller ingen åbenhed om bivirkninger og skader forårsaget af HPV-vaccinen

HPV-Update vil fortsat arbejde for, at der kommer åbenhed fra myndigheder og sunhedsfagliges side om bivirkninger og vaccineskader forbundet med HPV-vaccinen. Senest har vi påpeget en række fejl og mangler i det informationsmateriale, som Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde. Læs mere her.

Opdateret informationsmateriale om HPV-vaccinen

Som et led i udmøntningen af satsmidlerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et udkast til informationsmateriale til brug for forældre, pårørende og unge kvinder, der overvejer at blive vaccineret med HPV-vaccinen. Desuden har Sundhedsstyrelsen taget skridt til at opdatere styrelsens hjemmeside med flere informationer om vaccinens effekt og risikoprofil.  

Styregruppen bag HPV-Update har modtaget materialet og Sundhedsstyrelsen har bedt os om at kommentere på det. Vi har vedlagt de to udkast  HPV-info til sst-hjemmesiden 26.09.14 og HPV-folder til forældre til 12-årige piger 26.09.14 

Vi har gennemgået materialet grundigt og har kommenteret det hele vejen igennem. Det vil sige, vi har påpeget fejl og mangler samt efterlyst uddybninger, hvor det har været nødvendigt. Generelt har vi givet udtryk for, at vi finder materialet meget mangelfuldt og ukonkret, og at det ikke giver læseren mulighed for at tage beslutning for eller imod vaccinen på et korrekt, opdateret og oplyst grundlag. Specielt har vi betonet vigtigheden af at alle bivirkninger nævnes, så de vaccinerede kan genkende dem og så de, der endnu ikke er vaccineret, kan få et retvisende billede af vaccinens mange bivirkninger.

Desuden har vi understreget, at det er nødvendigt at beskrive tydeligt hvem der IKKE bør have vaccinen på grund af kontraindikationer, så læger ikke bare vaccinerer uden hensyntagen til, om pigen eller drengen reelt bør få vaccinationen.

 Vores kommentarer er sendt til myndighederne.

 Sundhedsstyrelsen vil nu tilpasse materialet, hvor de finder det nødvendigt. Herefter vil det blive offentliggjort. For at sikre, at materialet bliver så korrekt som muligt, er vi  nu i kontakt med politikerne bag satspuljen. Flere politikkere har givet udtryk for, at de deler vores bekymring i forhold til, at materialet ikke tjener det formål, det var tiltænkt. 

Vi vil lægge næste version på hjemmesiden, når vi modtager det fra Sundhedsstyrelsen.

To topchefer fyret i Sundhedsstyrelsen

En lang række kritiske sager i Sundhedsstyrelsen har nu fået konsekvenser for to topchefer, nemlig direktør Vagn Nielsen og tilsynschef Anne Mette Dons. Netop enheden for tilsyn og patientsikkerhed, er den enhed, der har til opgave at overvåge bivirkninger og sikkerheden ved et hvert lægemiddel.

Da styregruppen bag HPV-update havde møde i maj med repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen, var det den nu afskedigede direktør Vagn Nielsen,  der var en ene af de to repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om ændringerne i Sundhedsstyrelsen på DR.dk

Vi kan i den forbindelse oplyse, at vi i disse dage rykker for et næste møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen samt Danske Regioner, da vi fortsat har en lang række uafklarede spørgsmål fra vores seneste møde (maj 14), og vi afventer fortsat myndighedernes udspil i forhold til hhv. udredning og behandling samt forbedret information om HPV-vaccinens skader.

Tysk læge har startet international underskriftsindsamling mod HPV-vaccinen

Dr. Plothe arbejder målrettet med at behandle piger, der har oplevet vaccineskader, efter hvad Dr. Plothe beskriver som en nytteløs HPV-vaccine.

Han har haft success med sine behandlinger af bivirkninger og vaccineskader, og nu har han iværksat en international underskriftsindsamling mod HPV-vaccinen.

Følg dette link, hvor teksten star på både engelsk og tysk. Og ønsker du at give din støtte til de hunderedetusinder af piger, der lider af bivirkninger og vaccineskader, så vær medunderskriver på hans side og del linket med alle du kender.

 

Forening for HPV-vaccineskadede går hårdt til myndighederne

Det er ikke kun i Danmark store grupper af vaccineskadede lægger pres på myndighederne for at

 • få vaccination med Gardasil stoppet
 • få anerkendelse af vaccinationsskader som følge af HPV-vaccinen
 • få sandfærdig og åben information om risikoen ved HPV-vaccinen
 • få tilbud om udredning og behandling af vaccineskader som følge af vaccination med Gardasil
 • få økonomisk erstatning til de invaliderede efter HPV-vaccinationen
 • få sikret forskning i sammenhængen mellem bivirkninger og død som følge af vaccination med Gardasil
 • få en opdateret vurdering af risikoen ved Gardasil i forhold til effekt

Den spanske forening for HPV-vaccineskadede har mødtes med den spanske sundhedsminister og de spanske sundhedsmyndigheder. Læs hele pressemeddelelsen her, hvor deres krav og argumentation opsummeres.

 

I Columbia mistænker borgerne Gardasil for at være årsag til syge piger

I en by i Columbia med cirka 100.000 indbyggere er 200 piger blevet indlagt med uforklarlige symptomer som hovedpine og følelsesløshed. Fælles for pigerne er, at de alle er blevet vaccineret med Gardasil. Selvom symptomerne fremgår af bivirkningsoversigten på Mercks (producenten af Garadasil) egen hjemmeside, afviser Merck at forholde sig til, om der kan være en sammenhæng mellem vaccinationen og pigernes tilstand.

Læs mere om sagen på Jyllandspostens hjemmeside.

Få fuldt overblik over bivirkningerne ved Gardasil på Mercks hjemmeside.

Større risiko for vaccineskader end for livmoderhalskræft

HPV-vaccinen er en epokegørende vaccine – det er den første vaccine af sin art, der siges af have forebyggende effekt i forhold til at udvikle livmoderhalskræft. Vaccinen er dog ikke mere sikker end, at kvinder fortsat skal screenes for at opnå vished for, at de ikke har celleforandringer, der siden kan udvikle sig til kræft.
Som for alle andre lægemidler har HPV-vaccinen bivirkninger. De seneste bivirkningsindberetninger fra Sundhedsstyrelsen (maj 2014) viser, at Sundhedsstyrelsen har registreret 847 bivirkninger pr  100.000 vaccinerede.

Merck (producenten af Gardasil) oplyser i forbindelse med de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelse af Gardasil, at 0,2 procent udgik af studiet som følge af bivirkninger, 2,3 procent af de vaccinerede udviklede autoimmune sygdomme, mens 0,8 procent oplevede alvorlige bivirkninger. Sammenlagt er det således 3,3 procent, der oplever bivirkninger i forbindelse med vaccination med Gardasil.

Læs mere på Mercks hjemmeside.

Nordcan er en officiel database, der dækker statistikker for forekomster og dødelighed for alle typer kræft, og som blandt andet Kræftens Bekæmpelse gør brug af. Nordcan oplyser følgende nøgletal :

 • Risikoen for at udvikle livmoderhalskræft før man fylder 75 er  0,9 procent
 • Risikoen for at dø af livmoderhalskræft før man fylder 75 er  0,2 procent
 • Den aldersstandardiserede dødsrate for livmoderhalskræft er  1,9 pr 100.000 personer

Du kan finde disse data og flere statistikker på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Vaccineskader og risiko for livmoderhalskræft stillet overfor hinanden

 • Risiko for at dø af livmoderhalskræft før 75 år er 0,2 procent
 • Risiko for at udvikle bivirkninger og vaccineskader fra vaccinetidspunktet er 3,3 procent
 • Aldersstandardiseret risiko for at dø af livmoderhalskræft  1,9 ud af 100.000
 • Indrapporterede bivirkninger/vaccineskader som flg af HPV-vaccine 847 ud af 100.000 (juli 2014)

Der er i dag vaccineret over 500.000 personer i Danmark med Gardasil, hvilket statistisk set svarer til over 16.000 vaccineskadede. Med udgangspunkt i studieresultater fra Mercks kliniske studier fordeler disse som følger:

 • 0,2% = 1.000 der ikke kan klare sig selv (invaliderede).
 • 0,8% = 4.000 der har været sygemeldt, indlagt på hospital, har kroniske skader.
 • 2,3% = 11.500 der har oplevet bivirkninger, herunder indgår sklerose, skader på fordøjelsessystem, psoriasis, pigmentfejl o.s.v.

Til trods for de meget klare studieresultater i forhold til bivirkningsprofilen ved Gardasil, er der fortsat en meget stor gruppe birkningsramte unge kvinder og mænd, der ikke anerkendes i det danske sundhedssystem som værende vaccineskadet  Ligeledes findes der en stor gruppe, der end ikke er opmærksom på eller vidende om, at deres symptomer kan skyldes HPV-vaccine.