Sammen er vi stærkest

HPV-Update har indgået en aftale med Dansk Handicap Forbund om at stifte en specialkreds under forbundet for HPV-vaccineskadede, deres pårørende, venner og andre, der ønsker at støtte op om foreningen.

Formålet med at danne en kreds er at arbejde målrettet mod at sikre

 • anerkendelse, udredning, diagnose og behandling af bivirkninger og vaccineskader efter HPV-vaccinen
 • lige rettigheder til alle i forhold til økonomisk støtte i forbindelse med bivirkninger og vaccineskader. Det kan være alt fra tabt arbejdsfortjeneste til tilskud til glutenfri kost

Dansk Handicap Forbund vil desuden støtte medlemmerne i forbindelse med erstatningssager og søgsmål mod de ansvarlige myndigheder.

Et medlemsskab af specialkredsen under Dansk Handicap Forbund vil koste 375 kroner årligt. For det beløb opnår man følgende fra forbundet:

 • Rådgivning i forhold til hjælp fra kommunen, både mht. økonomi og jura
 • Bisidder ved forhandling med kommunen (støtte)
 • Socialrådgiverstøtte
 • Rådgivning og støtte i forbindelse med erstatningssager
 • Deltagelse i aktiviteter/arrangementer landsdækkende
 • Deltagelse i temadage landsdækkende
 • Medlemsblad med mulighed for særligt og selvstændigt HPV-magasin
 • Adgang til DHF sommerhuse i Hals
 • Generelle medlemsfordele (økonomiske og oplysende) – se mere på danskhandicapforbund.dk
 • Mulighed for erfaringsudveksling om sygdom/invaliditet generelt
 • Høj troværdighed og respekteret samarbejdspartner i stat og kommune
 • Flad og hurtigt reagerende organisation
 • Politisk interessevaretagelse

Desuden vil Dansk Handicap Forbund hjælpe med at udvikle kampagner og skabe opmærksomhed om de risici, der er forbundet med vaccinen, så danskerne fremover kan tage beslutning om vaccinationen på et oplyst grundlag.

Denne specialkreds vil kun blive stiftet, hvis der er interesse for det. Så er du, medlemmer af din familie, dine venner, kollegaer eller andre interesserede i at støtte denne sag, så skriv til mail@hpvupdate.dk, så vil du blive kontaktet senere, når kredsen oprettes.

Du kan også printe denne “flyer” og dele ud, så vi sikrer mest muligt opmærksomhed om den gode sag.

Sammen er vi stærkest

 

Praktiserende læge har succes med behandling af HPV-skader

Praktiserende læge Stig Gerdes, Fredericia har siden august behandlet en gruppe vaccineskadede piger. Pigerne oplever i følge Stig Gerdes og pigerne selv mærkbare forbedringer i form af reduktion af symptomer og bivirkninger, og de oplever, at de langsomt får deres normale liv tilbage.

 

Det er Stig Gerdes ønske, at andre vaccineskadede kan have gavn af hans erfaring, hvorfor han gerne vil dele såvel sin bekymringer over vaccinen, herunder en gennemgang af de registrerede bivirkninger – som de beskrives af Merck, producenten af Gardasil. Læs mere her: 1-HPV vaccineskader og behandling_2014-12-14a

 

Stig Gerdes har desuden skrevet en egentlig behandlingsmanual – findes her: 4a-Behandlingsmanual for HPV_2014-12-14b samt lavet udkast til et symptomskema, som kan benyttes for at følge udviklingen i symptomer hos den behandlede – hent her:  4b-Symptom skema_2014-12-14a.

19. marts 2015. Vi gør opmærksom på, at behandlingsmanualen ikke er gældende længere I flg. Stig Gerdes.

Stig Gerdes anbefalinger til behandling er ikke forskningsbaserede, men der er tale om klinisk erfaring i forhold til den bedring, de behandlede oplever. Behandlingen er godkendt i Danmark og er tidligere benyttet til blandt andet kræftbehandling. Stig Gerdes beskriver, at den viser effekt på det oplevede symptombillede, men at der endnu ikke er belæg for at vurdere, om behandlingen decideret stopper skaderne.

 

Læs her historien om hvordan Stig Gerdes behandling gav livet tilbage til den vaccineskadede mor til tre Anika – læs mere her: 2-Anikas sygehistorie_2014-12-14a

 

Stig Gerdes har sendt materialet til de ansvarlige politikkere og embedsmænd, han har skrevet et indlæg i Dagens Medicin og senest har han på P4 Trekanten givet udtryk for, hvorfor han ikke længere giver HPV-vaccination til patienter i sin praksis. Kun tiden vil vise, om andre læger følger i Stig Gerdes fodspor og anerkender, at der er alvorlige og mange bivirkninger forbundet med vaccination med Gardasil, og at det er muligt at give sygdomshæmmende behandling.

Columbianske vaccineskadede piger har skader på nervesystemet

En undersøgelse af columbianske piger, vaccineret med Gardasil og siden indlagt med blandt andet nerversmerter, viser skader på pigernes perifere nervesystem.

Den videnskabelige artikel, der er udgiver med baggrund i forskningen, kan læses her Studie af columbianske piger (spansk).

En oversættelse af resumeet (abstract) er indsat nedenfor.

Her på siden har vi tidligere beskrevet situationen i Columbia – læs mere her

Udbredt neuropatisk smerte blandt columbianske piger

Tilstedeværelsen af neuropatisk smerte er blevet undersøgt hos 19 teenagere fra Carmen de Bolívar (Colombia) og 2 kvinder fra resten af landet, som alle var blevet vaccineret med Gardasil, en humant papillomavirus (HPV) vaccine. Tilstedeværelsen af neuropatisk smerte blev undersøgt ved hjælp af selvrapporteret LANSS-analyse (S-LANSS) hos piger, der meldte sig frivilligt til at deltage. Resultaterne fra hver patients undersøgelse blev sammenstillet med tilgængeligt klinisk data. Med undtagelse af en patient, rapporterede alle deltagere intens smerte med en S-LANSS-score, der indikerede neuropatisk smerte. Hos de fleste patienter indikerede yderligere klinisk data, at neuropatisk smerte blev forbundet med skader på det perifere nervesystem, oplevet som paræstesi og parese i musklerne (prikken / muskeltræthed) og synkope (svimmelhed), formenligt neurocardiogenic pga. skader på det sympatiske nervesystem. Den underliggende grund til neuropatisk smerte hos alle vaccinerede patienter i denne undersøgelse kan skyldes skader på myelinlaget af de perifere nerver. Neuropatisk smerte bliver ofte værre, hvis det ikke bliver behandlet, og ingen patienter fra Carmen de Bolívar har modtaget smertestillende behandling i overensstemmelse med retningslinjer for medicinsk behandling. Desuden opleves en afvisende anerkendelse fra de columbianske sundhedsmyndigheder overfor den epidemi af alvorlige bivirkninger der tilsyneladende er udløst af HPV-immuniseringen i denne by siden marts 2014.

Ny variant af Gardasil godkendt i USA

En ny variant af Gardasil er netop godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA. Den nye variant formodes at kunne forebygge visse sygdomme, som er forårsaget af de ialt ni typer af HPV-vira, som vaccinen indeholder – fremstillet ved brug af kunstigt DNA.

Som tilfældet er for den nuværende Garadasil, er der ikke data for effekt for personer over 26 år og vaccinen er også kun godkendt til børn og unge mellem 9 og 26 år.

Den nye vaccine skal gives tre gange. Det var også udgangspunktet for den eksisterende Gardasil, men dette har Sundhedsstyrelsen siden ændret til to. Læs mere her.

Læs den officielle pressemeddelelse fra FDA om godkendelse af Garadasil 9 her.

Praktiserende læge advarer mod vaccine

Praktiserende læge Stig Gerdes opfordrer i et debatindlæg i Dagens Medicin den 8. december 2014 sine kollegaer til at være mere opmærksomme på de mange bivirkninger, der er forbundet med HPV-vaccinen. Stig Gerdes mener, at hver eneste praktiserende læge statistisk set har 2-4 bivirkningsramte i sin klinik. Han erkender, at der ikke er noget laboratorium i Danmark, der kan underbygge en diagnose – det er en klinisk diagnose.

“HPV-vaccinen har ingen fordele kun ulemper”, så klart afslutter Stig Gerdes sit debatindlæg. Læs hele indlægget her.

Opdateret informationsmateriale om HPV-vaccinen

I forbindelse med udmøntningen af satsmidler i 2013 blev det besluttet i Folketingets Sundhedsudvalg, at der skulle bruges midler – 200.000 kroner – på øget information til læger og forældre om HPV-vaccinens effekt og bivirkninger. Hensigten var, at unge mennesker og forældre til børn i vaccinationsalderen skulle kunne tage stilling til HPV-vaccinen på et oplyst grundlag.

Nu her knapt et år senere har Sundhedsstyrelsen tilpasset informationen på deres hjemmeside. Læs mere her:

Desuden har Sundhedsstyrelsen taget skridt til at udarbejde en informationsfolder, som kan stilles (der er ikke noget krav til lægerne) til rådighed hos den praktiserende læge. Folderen kan ses her:

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 05.11.14 [DOK1569937]….

HPV-update har i begyndelsen af oktober 2014 påpeget en lang række faktuelle fejl og mangler i materialet, herunder

 • At bivirkningslisten er mangelfuld og ikke skrevet på lægmands dansk
 • At det ikke er tydeligt, at der ikke er dokumentation for, at vaccinen har effekt, efter man er fyldt 26
 • At det ikke er tydeliggjort, hvor stor risiko, der er for at få alvorlige bivirkninger
 • At det ikke er tydeliggjort, at den praktiserende læge såvel som speciallæger er forpligtet til at indberette bivirkninger – også i tvivlstilfælde

Og sådan kan vi blive ved. Den samlede tilbagemelding fra HPV-update til materialet findes her.

kommentarer til vaccinefolder_ver2

HPV-info til sst-hjemmeside – HPV Update-kommentarer

HPV-skandalen

Under denne overskrift har en gruppe forældre til vaccineskadede endnu engang forsøgt at råbe de ansvarlige politikere og embedsmænd op. Gruppen stiller en række direkte spørgsmål, som de øverst ansvarlige for den danske sundhedssektor må kunne forventes at give klare svar på. Blandt andet efterlyser gruppen

 • Dokumentation for at HPV-vaccinen kan gives sammen med MFR-vaccinen
 • Svar på, hvem der har det juridiske ansvar i forhold til de vaccineskadede, når producentens dokumentation viser, at der er bivirkninger forbundet med vaccinen

Sundhedsstyrelsen har vedvarende argumenteret for, at der ikke er et entydigt billede af bivirkningerne blandt de vaccineskadede. Dette til trods for, at alle bivirkningsindrapporteringer kategoriseres som skader på nervesystemet af Sundhedsstyrelsen selv. Også til dette efterlyser gruppen en nærmere redegørelse.

I alt indeholder brevet til de ansvarlige i alt 12 præcise spørgsmål knyttet til vaccinens sikkerhed og effekt.

Læs hele brevet Satspulje midler – HPV Skandalen (2)

Japanske forskere finder skader på nervesystemet hos HPV-skadede piger

Japans Sundhedsministerium har allerede i juni 2013 stillet aktiv anbefaling af HPV-vaccinen i bero og forlængede i juli 2014 denne beslutning,  således at HPV-vaccinen ikke officielt aktivt anbefales i Japan.

Nu har japanske forksere undersøgt en gruppe på 40 vaccineskadede piger og konstateret skader på pigernes nervesystem.

Studiets resultater gennemgås i den videnskabelige artikel HPV Neurological findings Japan (engelsk).

Opsummering af studiet og konklusionen er oversat til dansk i dette document: Konklusion af japansk studie af vaccineskadede piger

Fransk underskriftsindsamling mod HPV-vaccinen

I september tog den belgiske organisation Institute for the Protection of Natural Health sammen med den franske professor og onkolog Henri Joyeux initiativ til at lave en digital underskriftsindsamling mod HPV-vaccination. Årsagen til underskriftsindsamlingen er, at de finder vaccinen uden effekt og dermed unødvendig og for risikofyldt.

Det var oprindeligt blot meningen, at underskritsindsamlingen skulle gennemføres i Frankrig, men den har nu spredt sig via de sociale medier til andre lande. Der er I dag den 18. November mere end 350.000, der har tilkendegivet deres opbakning til budskabet.

Du kan læse mere om formålet med indsamlingen her (på engelsk), og du kan være medunderskriver her (fransk).

Du underskriver ved at udfylde felterne nederst på det franske link med hhv fornavn, efternavn, landekode (DK) efterfulgt af dit postnummer samt din email. Herefter trykker du på den grønne knap. Du vil efterfølgende modtage en mail om, at din tilkendegivelse er modtaget.

 

Studie afdækker de skadelige virkninger som følge af aluminium i nanopartikelform

Et studie tilbage fra 2008 har påvist de skadelige virkninger, der opstår i blandt andet celler og blod-hjerne-barrieren, når vi påvirkes af nano-aluminiumoxid.

HPV-vaccine indeholder nano-aluminiumoxid og dette studie kan derfor forklare nogle af de mange bivirkninger vaccineskadede oplever som følge af vaccination med Garadasil.

Vi har gengivet opsummeringen af studiets konklusioner (abstract) nedenfor og har vedlagte det på dansk i pdf:

Studie:

Manufactured Aluminum Oxide Nanoparticles Decrease Expression of Tight Junction Proteins in Brain Vasculature

Published in final edited form as:  J Neuroimmune Pharmacol. 2008 December ; 3(4): 286–295. doi:10.1007/s11481-008-9131-5.

Resume:

Nanopartikler fremstillet af aluminiumoxid (nano-aluminiumoxid) er blevet brugt meget i miljøet, men deres potentielle toksiske egenskaber giver en stigende bekymring for det menneskelige helbred. Denne undersøgelse fokuserer på hypotesen om at nano-aluminium kan påvirke blod-hjerne-barrieren og forårsage forgiftning i de endotele celler. I det første eksperiment, blev Human Brain Membrane Endothelia Cells (HBMEC-celler) udsat for aluminium og kontrol nanopartikelforsøg med fokus på mængde og tid. Behandlingen med nanoaluminium reducerede levedygtigheden for HBMEC markant, ændrede mitrokondriernes potentiale, forøget oxidation af cellerne og nedsatte mængden af tight-junction-proteiner sammenlignet med cellekulturer behandlet med kontrol-nanopartiklerne. Ændringer i mængden af tight-junction-proteiner blev forhindret ved at berige cellerne med glutathion. I de næste eksperimenter fik rotter indsprøjtet nanoaluminium i doseringen 29mg/kg og hjernerne blev farvet for at vise tight-junction-proteiner. Behandling med nanoaluminium resulterede i en markant fragmentering og forstyrrelse af proteinerne claudin-5 og occludin. Disse resultater indikerer at hjernens vaskulatur kan blive påvirket af nanoaluminium. Derudover indikerer forsøgene at ændringer i mitrokondriernes funktionalitet kan være den underliggende årsag til nanoalumiumforgiftning.

Link til studie

Studiet i pdf: Alum nanoparticles damage decrease expression of tight junction proteins…

Dansk oversættelse af resumé Oversættes DK af Manufactures alu nano