Meld og registrer bivirkninger

Meld og registrer bivirkninger

Det er virkelig vigtigt, at alle melder deres bivirkninger/skader, så de offentlige myndigheder og ikke mindst alle i sundhedsvæsnet bliver bevidste om og anerkender, at HPV-vaccinen er forbundet med bivirkninger og skader. Lægemiddelstyrelsen anerkender at HPV-vaccinen har bivirkninger ligesom alle andre vacciner og lægemidler, men for at blive bevidste om omfanget, skal styrelsen have alle rapporteringer ind.

Din læge kan og skal melde bivirkningerne til Lægemidelstyrelsen. Men det er desværre langt fra alle læger, der gør det.

Hvis din læge ikke vil melde bivirkningen, har du mulighed for selv at gøre det. Du kan  gøre det på  www.meldenbivirkning.dk ved at udfylde formularen. Du skal i den forbindelse skrive batchnummeret på vaccinen. Hvis du ikke har batchnummeret,  skal du efterlade feltet blankt, for så kontakter Lægemiddelstyrelsen din læge, som skal have noteret nummeret i din journal.

Beskriv dine bivirkninger så udførligt som muligt, så myndighederne får alle detaljer med og husk at gemme en kopi af indberetningen. Oplever du andre bivirkninger efter du har indsendt din første indberetning, så lav en ny indberetning. Og huske endelig at beskrive, om dine symptomer medfører fravær fra uddannelse eller job. Fravær gennem en længere periode registreres som en “alvorlig bivirkning”.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal skrive eller gøre, er du velkommen til at kontakte bivirkning@hpvupdate.dk