Udredning og diagnose

Kontakten med det offentlige sundhedsvæsen

De fleste kontakter deres praktiserende læge eller deres gynækolog, når de oplever bivirkninger/skader. Mange ved ikke, om det er bivirkninger/skader som følge af vaccinen. De ved bare, at de oplever nogle fysiske ændringer, som er uforklarlige. Det er heller ikke sikkert, at disse ændringer kommer fra vaccinen, men hvis der ikke er andre nærliggende forklaringer, kan man sige, at det må skyldes vaccinen ”indtil andet er bevist”. Desuden skal lægen indberette bivirkningerne, også hvis der er tvivl.

Da der ofte er tale om unge piger, kan lægen finde på at slå det hen med, at det er puberteten, der er årsag til, at du har det, som du har det. Det er måske også rigtigt for nogle få, men bliver dine symptomer ved i flere måneder, så er det kun i meget sjældne tilfælde, det er puberteten, som er årsag. Derfor skal du holde fast i, at det kan være bivirkninger/skader fra vaccinen, og at de skal indberettes.

Nogle vælger at få optaget deres samtaler med lægen. Så har du dokumentation for, hvad der er blevet sagt, ligesom du ikke glemmer, hvad lægen sagde til dig. Måske synes du, det kan være grænseoverskridende at bede om at få lov til at optage jeres samtale, men du skal blot henvise til, at du har svært ved at huske, hvad I taler om, hvis ikke du optager det.

Typisk vil lægen sørge for, at du får taget blodprøver, måske afførings- og urinprøver og typisk vil disse vise, at du er sund og rask. Der findes ikke en prøve, der kan vise, om det er HPV-vaccinen, der er årsag til, at du har det, som du har det.

Mange læger har ikke kendskab til eller anerkender ikke bivirkningerne ved vaccinen Gardasil. Derfor er det vigtigt, at du er forberedt til samtalen med lægen.

Regional indgang for HPV-skadede

Fra juni 2015 har Danske Regioner taget skridt til, at der er en fælles indgang i hver region for piger, der oplever diffuse symptomer, som kan skyldes HPV-vaccinen. Det er derfor vigtigt at du beder om at blive henvist til denne indgang i din region, så du kommer den rigtige vej ind i systemet, og så det kan afklares om dine symptomer, kan skyldes vaccinen. Læs mere om den fælles indgang her.

Nogle læger henviser til udredning på afdelinger af hospitalet. Men også her er man ofte uvidende om bivirkningerne og ser ikke sammenhængen. Da bivirkningerne er så forskellige, er det også forskelligt, hvilken afdeling man henvises til. Derfor er det vigtigt at du sikrer, at du kommer via “HPV-indgangen”, som kan sende dig til de øvrige undersøgelser, der er nødvendige.

Hav eventuelt en pårørende med, der kan støtte dig i dialogen med læger og sygeplejersker. Nogen gange kan det være svært at huske at sige det hele og argumentere mod lægen. Derfor kan det være rart at have én at støtte sig til. Er der tale om et barn, så se om det ikke er muligt at både far og mor kommer med til undersøgelsen.

Ingen diagnose og ingen behandling

Der er ikke nogen diagnose på den tilstand, du befinder dig i, og der er derfor heller ikke nogen godkendt behandling. Men derfor er det alligevel vigtigt, at du holder fast og er vedholdende i din dialog med sundhedsvæsnet. Det hjælper til at skabe fokus på HPV-vaccinens sikkerhed og dermed, at der bliver større opmærksomhed på, at sundhedsvæsnet skal gøre noget både i forhold til udredning og behandling.

Det er også rigtig vigtigt, at du sikrer dig, at din journal indeholder alle oplysninger. Hvis du en dag skal have erstatning for de skader, du har fået af vaccinen, skal alt være noteret. Du har ret til at få en kopi af din patientjournal. Mange vælger at få en kopi af journalen med hver gang de har været til lægen eller på hospitalet, for så kan de sikre sig, at lægen har noteret alt, hvad der er blevet sagt.