HPV-update og Dansk Handicap Forbund møder Folketingets Socialudvalg

 

HPV-update og Dansk Handicap Forbund har haft foretræde for Folketingets socialudvalg  den 7. maj. I mødet deltog fra HPV-update Mette Kenfeldt og fra Dansk Handicap Forbund landsformand Susanne Olsen og politisk konsulent Jeppe Kerckhoffs.

Ved foretrædet redegjorde vi kort for vores indsats i forhold til sundhedssystemet, hvor vi arbejder for at sikre de ramte piger og kvinder udredning, diagnose og behandling.

Vi motiverede vores foretræde hos socialudvalget med at forklare, at pigerne, som står uden hjælp fra sundhedssystemet ender med at stå ude hos nogle kommuner, som i mange tilfælde er rådvilde i forhold til, hvordan de skal hjælpe. I stedet for at fokusere på at afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen, bliver fokus ofte forskudt til at handle om pigens trivsel i familien og i nogle tilfælde antydninger af, at problemet er af psykisk karakter.  

Vores ønsker i forhold til den kommunale indsats:

Der er et udtalt behov for, at kommunerne informeres om situationen for de HPV-skadede gruppen, som på nuværende tidspunkt anerkendes af regioner og en række læger. Vi mener det er helt afgørende, at der fra centralt hold informeres om:

  • Klar information til kommunerne om de HPV-skadedes funktionsnedsættelsen og følgerne af den.
  • Hvilke bestemmelser kommunerne kan anvende til at støtte dem.
  • At der etableres tværfagligt samarbejde med regionerne, som nu opretter afdelinger for de HPV-skadede, så indsatsen kan følges op, når pigen, med støtte fra kommunen skal fungere i sin hverdag.
  • At der sikres vidensindsamling fx igennem VISO, så kommunerne kan få vejledning i forhold til at hjælpe denne gruppe.

Socialudvalget spurgte til det faktum, at der jo ikke er behov for diagnose for at få hjælp efter serviceloven hvis symptomerne er beskrevet. Til det svarede vi, at problemet netop er, at de lægepapirer pigerne har med sig er meget forskellige og at kommunerne, på trods af, at der ikke er et diagnosekrav, alligevel har svært ved at håndtere borgere, som ståruden diagnose. Dette er et generelt problem, som rammer denne gruppe særligt hårdt.

Socialudvalget udviste stor forståelse og roste vores initiativ. De opfordrede os herefter meget direkte til at gå til socialministeren og præsentere de ovenstående ønsker, idet det vil være oplagt, at ministeren sikrer, at den ønskede information bliver sendt ud til kommunerne. Dette følger vi HPV-update og Dansk Handicap Forbund op på snarest muligt.

HPV-update og Dansk Handicap Forbund talepapir fra mødet kan ses her. Foretræde for FTs Socialudvalg – Talepapir – 070515

 

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *