Høring i Folketinget om HPV-vaccinens effekt og bivirkninger

Der var i dag høring i Folketinget om HPV-vaccinens bivirkninger. Høringer startede med, at direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm gennemgik baggrunden for at inkludere HPV-vaccinen i det nationale vaccinationsprogram – nemlig den forventede effekt i forhold til at reducere antallet af livmoderhalskræfttilfælde. Desuden var Søren Brostrøm bekymret over den falende tilslutning – en tilslutning, der i dag ligger på ca. 70 pct, og som kan tilskrives den usikkerhed, der er om vaccinens risikoprofil.

Dernæst gennemgik Henrik G. Jensen fra Lægemiddelstyrelsen status for indberettede bivirkninger. Henrik G. Jensen understregede flere gange i sit oplæg, at vaccinen har bivirkninger, at de bivirkninger, der er indberettet, ikke adskiller sig fra hvad der beskrevet i vaccinens produktresume, og at der givetvis også er “mørketal” i forhold til indberetningen af bivirkninger. Når det er sagt, var Henrik G. Jensen dog også meget observant overfor det faktum, at Danmark ligger i front i forhold til indberetning og således tegner sig for ca. halvdelen af det indrapporterede antal af POTS-tilfælde, som er registreret på globalt plan.

Så gik ordet til professor Yehuda Shonfeld, Tel Aviv University. Prof. Shonfeld redegjorde for, hvad der kunne være årsag til udvikling af autoimmune sygdomme, og at udvikling af autoimmune sygdomme, herunder kronisk træthed, kunne skyldes vacciner. Han oplyste desuden, at han inden for kort tid ville offentliggøre en videnskabelig artikel, der redegjorde for hvilke symptomer, han og hans kollegaer har set på mus, der har fået injiceret HPV-vaccine. Musene viser samme symptomer i form af træthed, som piger med bivirkninger raporterer. I forbindelse med spørgsmål fra salen efter efterfølgende oplyste prof. Shonfeld, at han også har eksperimenteret med behandling af de vaccinerede mus. Her har han set en positive effekt, når han har behandlet musene med phosphatidylcholine.

Dernæst kom turen til Enrica Alteri, chef for Human Medicines Evaluation, Det Europæiske Lægemiddelagentur. Hun gennemgik, hvordan EMA havde gennemgået de danske indrapporteringer af bivirkninger og at konklusionen var, at der ikke kunne ses nogen sammenhæng mellem diagnoserne POTS og CRPS til HPV-vaccinen.

Herefter fulgte en paneldebat, hvor en lang række af medlemmerne fra Folketingets Sundhedsudvalg stillede uddybende spørgsmål til oplægsholderne (dog ikke EMA- repræsentaten, som forlod panlet umiddelbart efter sit oplæg).

Vaccinens effekt og bivirkninger

Efter en kort pause fik Jesper Mehlsen, Synkopecenteret Frederiksberg ordet. Jesper Mehlsen gennemgik de kliniske erfaringer han og hans kollegaer har fået i forbindelse med udredningen af de piger og unge kvinder med komplekse symptomer, centeret har fået henvist. Jesper Mehlsen gennemgik hvilke symptomer, pigerne oplever og hvordan man undersøger dem på Frederikbserg Hospital samt hvilke behandlingstilbud, man har. Desuden redegjorde Jesper Mehlsen for, hvilke ønsker han har til fremtidig forskningsindsats, der kan medvirke til at afdække årsagen til pigernes symptomer. Men desværre mangler Synkopecenteret midler til både forskning og til afhjælpning af pigernes symptomer.

Overlæge dr. med. Kim Toftager-Larsen gennemgik den forventede effekt af vaccinen med fokus på udvikling af celleforandring og livmoderhalskræft. Overlægens påpegede, at mange kvinder ikke tager imod tilbuddet om at blive screenet, og derfor vil vi ikke kunne nedbringe antallet af livmoderhalskræfttilfælde. Gynækolog Kim Toftager-Larsen brugte en del af sin taletid på også at redegøre for, at både POTS, CRPS, kronisk træthed og funktionelle lidelser alt sammen er diagnose, der også optræder i den ikke vaccinerede del af befolkningen.

Herefter var der igen paneldebat med mulighed for at stille spørgmål til Jesper Mehlsen, Kim Toftager-Larsen og Yehuda Shonfeld. Spørgelysten var stor blandt de fremmødte politikere.

Næste skridt

Det store spørgsmål er naturligvis – hvad nu? Det kan ikke besvares kort. Der vil være flere paralle spor I forhold til både udredning, diagnose og behandling, vurdering af vaccinens sikkerhed samt en evt. afgrænsning af, hvem der ikke bør få vaccinen.

Nogle instanser vil tage skridt til at granske EMA processen, da der allerede nu er fremkommet kritik af fagligheden i EMAs vurderinger. Derudover afventer vi i HPV-update, at der kommer en afklaring på, hvordan satsmidlerne – 7 millioner kroner – til forskning i HPV-vaccinens bivirkninger udmøntes. Og endelig vil vi i HPV-update følge op på om Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for udredning af bivirkningsramte efter HPV-vaccinen er bred og grundig nok ud fra den viden og forskning, der foreligger om vacciners mulige bivirkninger.

En ting er sikkert: Alle tilstedeværende i dag blev meget vidende om de meget komplekse problemstillinger, vi står overfor, og at der er meget stærke holdninger til vaccinens effekt i forhold til risiko.

Du kan se hele høringer på dette link.

Fra HPV-update vil vi gerne rette en tak til de fremmødte politikkere og til den interesse, de viste gennem paneldebatterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *