Endnu en læge forsøger at råbe de ansvarlige op i forhold til HPV-vaccineskader

Praktiserende læge Claus Werner-Jensen, Birkerød har rettet direkte henvendelse til Folketingets sundhedsudvalg med sin bekymringer i forhold til den fortsatte brug af HPV-vaccinen, som en del af det danske vaccinationsprogram samt en opfordring til at se på behandlingsmuligheder af de vaccineskadede.

Claus Werner-Jensens bidrag til debatten kan ses her:

Til orientering for Folketingspartiernes Sundhedsordførere før samrådet 5 maj 2015 :

 2 år efter HPV-vaccinens optagelse i den danske vacc.program begyndte der at komme en række artikler i internationale lægefaglige tidsskrifter omhandlende mulige alvorlige bivirkninger og død i tæt relation til vaccination mod HPV. Danske sundhedsmyndigheder og politikere er i forskellige sammenhænge siden 2013 søgt gjort opmærksomme på dette. Selv om det kun er en brøkdel af det samlede antal vaccinerede, er der også i Danmark et stort antal teenagepiger, men også voksne, som er ladt tilbage med progredierende, invaliderende symptomer, som praktiserende læger og danske sygehuses specialafdelinger ikke har kunnet diagnosticere, og som de ikke har kunnet hjælpe. Det drejer sig i al væsentlighed om piger, som intet har fejlet før de modtog HPV-vaccinen. 

Myndighederne har – især efter presseomtale af problematikken – svaret med henvisninger til vaccine-producentens før-release-undersøgelser samt til statistiske opgørelser f.eks. fra Sverige og fra det europæiske lægemiddelagentur. Problemet er at disse undersøgelser slet ikke inddrager de nævnte observationer (case-studies) fra Israel, Australien, Canada, USA, Japan, Sydamerika, Frankrig, Storbritanien osv.osv. Der skrives om læsioner i centralnervesystemet, om kompromiteret fertilitet, men også om en generel læsion af cellernes energiproduktion i mitokondrierne – og uventet død med cerebral vasculitis er beskrevet.  Med statestik kan man dokumentere, men man kan ikke dokumentere det, man ikke har ledt efter. Man er kort sagt indtil nu, slet ikke begyndt at undersøge omfanget af de bivirkninger, som er iagttaget og mistænkt relateret til vaccinationerne. Ofte er patienterne slet ikke klar over den mulige sammenhæng fordi deres praktiserende læge typisk – og naturligt – med tillid henholder sig til Sundhedsstyrelsens udmeldinger.  Risikoen for at kompromitere og tabe befolkningens tillid til det danske vaccinationsprogram generelt er tilstede.  Cost-benefit-alvoren understreges af 

1/ at 90% af HPV-infektioner er spontant elimineret efter 2 år og 

2/ at vi reelt først om 20 år kender HPV-vaccinens effekt på hyppigheden af livmoderhalscancer. 

Danske regioner har intention om oprettelse af 5 centre på de eksisterende sygehuse, hvortil patienterne kan henvende sig. Det er imidlertid ikke nok at skiltet “Center” sættes op, for en del af patienterne har allerede været forgæves på sygehusene. Det er heller ikke nok, at det sker i “børne-afdeling-regi”, da patienterne også er over 18 år. Det stiller store krav til lægerne, krav om interesse, empatiske evner, klinisk erfaring, viden om epidemiologisk udredning, men også krav til specialviden om centralnervesystem, immunulogi og vaccinefremstilling. – altså kompetenser man ikke umiddelbart kan forvente alle er opfyldt af læger på allerede eksisterende afdelinger.  Regionerne bør tage højde for dette. 

For politikere og myndigheder er påpeget, at behandlingsmuligheder allerede findes, f.eks i London. Behandlingen virker både subjektivt og objektivt. Virkningen kan dokumenteres biokemisk, men behandlingen er ikke anerkendt i Danmark, og man har til dato afvist at yde økonomisk støtte til samme. 

Regionerne har opgaven. Muligheden for at igangsætte pilot-studier med behandling efter udenlandsk mønster eksisterer og epidemiologiske undersøgelser af omfanget af antaget vaccine-skade og symptomatologi er nødvendig. Med et voksende antal relativt enslydende sygehistorier er der grund til at tro, at omfanget af bivirkninger til HPV-vaccinen er langt størrer end hidtil antaget.  Etisk vil det være relevant, at stille HPV-vaccinationer i bero et års tid indtil de nye centre kan præsentere foreløbige resultater. 

Læge C.Werner-Jensen  Specialist i almen medicin Hovedgaden 37B 3460 Birkerød

 

Kommentarer

 1. Steen Hansen skriver

  Jeg synes det er godt der blir flere læger som vil vedkende at der kan være noget med vaccine. Kunne min datter også bruge. Der mangler simpelthen forståelse fra mange læger som måske har hånd i kassen på medicinal virksomheder

  • Trine, redaktør HPV-update skriver

   Kære Steen
   Tak for din kommentar.
   Du har helt ret – der er virkeligt ved at ske et skred. En række piger/familier melder nu om, at læger, der hidtil ikke har anerkendt, at deres symptomer kunne have sammenhæng til HPV-vaccinen, er nu langt mere åbne over for muligheden.
   Her i specialkredsen HPV-update erfarer vi, at specielt de praktiserende læger er mere villige til at anmelde bivirkninger, ligesom speciallægerne på sygehusene er blevet åbne overfor at der kan være en sammenhæng.
   Og jo flere der er åbne overfor at der kan være en sammenhæng, des større sandsynlighed er der for at de ansvarlige politikere og myndigheder tager skridt til forskning i udredning og behandling.
   Hvis din datters læge fortsat ikke vil se på muligheden for en sammenhæng kan vi kun opfordre til at I skifter læge og at I selv anmelder jeres bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

   Rigtig god weekend
   HPV-update

   • Steen Hansen skriver

    Vi overvejer også at skifte både vores datter og os, da vi hvertfald ikke skal have en Term læge, og afventer råd fra stig gerdes om hvad vi skal fremadrettet da der er lang tid inden hun kan komme til møde i Odense hpv indgang

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *