De danske myndigheder ændrer ikke holdning til HPV-vaccine

Sundhedsstyrelsen har besvaret vores henvendelse af 4. juli 2014, men der er desværre fortsat ingen hjælp at hente fra den kant. Myndighederne har ikke til sinds at ændre på anbefalingerne om vaccinen, ligesom de ikke kan tilbyde udredning og behandling, for de mange piger og drenge, der er skadet af vaccinen.

Her er hvad de svarer:

Kære HPV Update

Tak for jeres brev af 4. juli 2014.

Folketinget har nu med den vedtagne satspuljeaftale af 20. juni 2014 fastlagt rammerne for sundhedsmyndighedernes kommende arbejde med potentielle bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccination. Aftalen skitserer en række forskellige initiativer, som Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen samarbejder om at få gennemført.

HPV-vaccinen er godkendt af EMA og sikkerheden ved vaccinen følges løbende i dette internationale regi. Det er EMA’s vurdering, at vaccinens fordele opvejer risici. Dette er en vurdering som også deles af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Fra dansk side følger vi også vaccinen tæt. Vi offentliggør vores fund både i form af DAP’s og kommenteret i Nyt om Bivirkninger. De danske myndigheder er enig med de øvrige europæiske sundhedsmyndigheder i den sikkerhedsmæssige vurdering af HPV.

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen går nu i gang med at arbejde med de aktiviteter, som det fremgår af den politiske aftale, og på dialogmødet med jer i september 2014, vil vi få lejlighed til at drøfte de enkelte aktiviteter.

Med venlig hilsen

Henrik G. Jensen

Enhedschef

Head of Division

T (dir.) +45 44 88 96 88 T

T (m.) + 45 25 42 44 12

Kommentarer

  1. Hanne Koplev skriver

    Hvad sundhedsstyrelsen reelt skriver, er at de servicerer industrien eller lægger sig efter andre myndigheder, som gør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *