Spansk organisation anlægger sag mod MSD

Den første erstatningssag mod MSD og de spanske sundhedsmyndigheder er netop blevet anlagt i forbindelse med en spansk piges vaccineskader efter Gardasil-vaccinen.

I Spanien er der etableret en egentlig patientforening for patienter og pårørende til patienter, der er skadet af HPV-vaccinen. Organisationen arbejder for nuanceret information og åbenhed om vaccinens mange bivirkninger og skader, ligesom man efterlyser handling fra de spanske myndigheders side.

Du kan læse om den verserende retssag og om den spanske organisation denne pdf:

Spain-first-case-against-HPV-vaccine-manufacturers-2014

Du kan læse mere om den spanske organistion her – siden er på spansk.

 

Projekt 200 patienthistorier

Styregruppen bag HPV-update har besluttet at indsamle mere end 200 patientcases, dækkende unge piger og drenge, der oplever skader og bivirkninger ved HPV-vaccinen. Formålet er at synliggøre skadernes omfang og betydninger overfor medier og de ansvarlige politikkere samt beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen. Når vi har indsamlet de 200 patientcases, vil de indgå i en samlet henvendelse til den danske presse og de ansvarlige politikkere.

For at skabe en ensartet og enkel tilgang har vi udviklet en skabelon, som du skal anvendes til at beskrive din patienthistorien.

Projekt minimum 200 cases

Når du har udfyldt skabelonen, mailer du den til mail@hpvupdate.dk  

Du kan vælge at være helt anonym, men styregruppen bag HPV-update er nødt til at kende dit navn, så vi kan stå inden for, at din historie ikke er opdigtet.

Tak fordi du vil være med og dermed bidrage til ,at der kommer fokus på udredning og behandling af vaccineskaderne, ligesom vi vil arbejde for bedre og nuanceret information om HPV-vaccinens skadelige virkninger, så andre kan tage beslutning om vaccinationen på et oplyst grundlag.

Over 1.200 personer har nu anmeldt deres bivirkninger ved HPV-vaccinen

Styregruppen bag HPV-update er stærkt utilfredse med den langsommelighed, der lægges for dagen både blandt embedsmænd i Sundhedsstyrelsen, i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og i Danske Regioner. Der er over 1.200 personer, der har indberettet over 4.700 bivirkninger/skader ved HPV-vaccinen, og alligevel trækker beslutninger om udredningsprocedure og mulige behandlinger ud.

Ligeledes gives der fortsat ikke klare instruktioner til de praktiserende læger, om at de skal være MEGET MERE påpasselige med hvem, der får vaccinen og sikre, at de ikke giver vaccinen til personer, der ifølge producentens eget produktresume ikke bør få vaccinen, ligesom lægerne ikke giver tydelige informationer om mulige bivirkninger og skader, så patienterne kan tage beslutning om vaccinen på et oplyst grundlag.

Styregruppen bag HPV-update finder hele situationen stærkt kritisk, da langsommeligheden og de manglende informationer og instruktioner fra Sundhedsstyrelsen gør, at en lang række piger og drenge fortsat invalideres i kølvandet på deres HPV-vaccination. Invaliditet, som kunne være undgået.

Som reaktion på manglende handling fra myndighedernes side har styregruppen bag HPV-update netop afsendt et brev til de ansvarlige embedsmænd i ministeriet, i styrelsen og i danske regioner. Du kan læse brevet her.

Brev til Henrik G Jensen og Thomas Jensen_2014-07-04

 

 

Et stik for livet

Det er nu cirka et år siden, at Gitte Ulrich oplevede de første bivirkninger ved HPV-vaccinen. Gitte kæmper ikke kun for at få et bedre liv for sig selv, men har også overskud til at hjælpe andre bivirkningsramte. Derfor har hun lavet en film, der fortæller om vaccinens skadelige virkninger for en stor gruppe vaccinerede.

https://www.youtube.com/watch?v=Ysb2DNno5uU

Læs hele Gittes historie her

Artikel fra Familiejournalen maj 2014.

 

Sådan tænkes satspuljen anvendt

I november 2013 afsatte politikkerne 200.000 kroner i satspuljen, der var øremærket til indsatser for udredning og oplysning om bivirkninger ved HPV-vaccine. Nu godt et halvt år efter er det lykkedes Sundhedsstyrelsen at udarbejdet et oplæg til, hvordan pengene tænkes anvendt.

Sundhedsstyrelsen har fremsendt notatet til styregruppen bag HPV-update som opfølgning på det møde, vi havde med styrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forbyggelse for tre måneder siden.

Skrivelserne fra Sundhedsstyrelsen kan læses her:

Handlingspapir accepteret af satspuljeordfører den 20. juni 2014

Følgebrev til HPV update om satspuljemidler

 

 

 

 

Velkommen til HPV-update

Hjemmesiden er tænkt som en hjælp til dig, der ønsker at få en mere nuanceret information om HPV-vaccinen, før du beslutter dig for, om du skal have vaccinen. Siden skal også være et sted, hvor personer, der oplever bivirkninger eller har fået vaccineskade, kan få informationer om, hvad der har hjulpet andre i forhold til at lette bivirkninger og vaccineskader. Læs mere

Vaccinen er udviklet til at beskytte mod fire typer af HPV-vira, som kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Du kan læse flere deltaljer om vaccinen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Folkene bag hjemmesiden

Bag HPV-update står en gruppe forældre til vaccineskadede piger samt piger, der selv er skadet. Vi arbejder frivilligt med det formål at:

  • Sikre bedre og mere nuanceret information om HPV-vaccinens skader og bivirkninger
  • Sikre anerkendelse og behandling af HPV-skader
  • Dele viden og erfaring om behandling af bivirkninger og skader som følge af HPV-vaccinationen
  • Følge op på internationale erfaringer og tiltag i forhold til bivirkninger og skader af HPV-vaccinen

Vi er i vedvarende dialog med politikere, embedsmænd og sundhedsvæsnet, ligesom vi står til rådighed for pressen, når journalister ønsker flere informationer om vaccinen, herunder bivirkninger og vaccineskade.

Vi håber hjemmesiden og vores arbejde er til gavn for dig, og har du forslag til forbedringer eller bare gode ideer, du vil dele med os, er du velkommen til at kontakte redaktionen på  mail@hpvupdate.dk.

God læsning