Informationsfolder om HPV-vaccinens effekt og bivirkninger

Specialkredsen HPV-update under Dansk Handicap Forbund har udviklet en informationsfolder om HPV-vaccinen og vaccinens bivirkninger.

Folderen er gratis og distribueres til specialkredsens medlemmer. Vi opfordrer alle medlemmer til at lægge den relevante steder, som for eksempel i venteværelser, på biblioteket, på skoler og andre steder, hvor forældre til børn og unge færdes og steder, hvor unge mennesker har deres gang.

I første omgang modtager medlemmerne ca. 50, men man kan altid bestille flere ved henvendelse til HPV-update eller Dansk Handicap Forbund.

Du kan også printe folderen selv. Hent den her Informationsfolder om HPV-vaccinen

Folder

Informationer om og erfaringer med HPV-vaccinen

Tilbage i november 2013 blev det besluttet af partierne bag Satspuljeaftalen at anvende 200.000 kroner ud af 53,9 millioner kroner til tilbud om rådgivning om og mulighederne for behandling af bivirkningsramte efter HPV-vaccinen.

Konkret stod der i aftaleteksten:

Satspuljepartierne er enige om at etablere et tilbud til patienter, pårørende og sundhedspersoner, hvor de kan få rådgivning om bivirkningerne vedr. HPV vaccinen og mulighederne for behandling heraf.

Aftaleteksten finds her.

Nu knapt halvandet år senere er der fortsat hverken systematisk rådgivning eller behandlingsmuligheder for de vaccineskadede i det offentlige sundhedssystem.  Sundhedsstyrelsen har brugt de afsatte midler til en udvidet information om HPV-vaccinen på styrelsens hjemmeside (se nedenfor) og en folder, som ifølge Sundhedsstyrelsen skulle kunne findes hos de praktiserende læger.

Det betyder, at en række grupper og netværk er skudt op blandt andet på de sociale medier. Alle initiativer er kendetegnet ved at have solid og vedvarende medlemstilgang i takt med, at der er øget fokus på HPV-vaccinen – dens effekt og bivirkninger.

Det store overblik

For at skabe et overblik over hvilke muligheder, de bivirkningsramte har for at få hjælp og informationer om vaccinen, har vi udarbejdet et overblik over de tilbud, HPV-update har kendskab til:

Sundhedsstyrelsen:

Om vaccinen.

Om bivirkninger ved vaccine.

Andre aktører:

Om international forskning, international mediedækning og andre informationer om HPV-vaccine

Bivirkninger ved livmoderhalskræft vaccine: Åben Facebook-gruppe for personer der oplever bivirkninger. (pr. marts 500+ medlemmer).

HPV-bivirkningsramte: Lukket Facebook-gruppe for bivirkningsramte og deres pårørende. Fokus på erfaringer med sundhedsvæsnet, dagligdagen med bivirkninger og nyttige links. (Pr 1. marts 2015 – 400+ medlemmer)

Vejen til bedring for HPV-bivirkningsramte: Lukket Facbebook-gruppe for bivirkningsramte og deres pårørende. Fokus på kostændringer og alternative behandlingstilbud. (Pr. 1. marts – 345 medlemmer)

Sandheden om livmoderhalskræft vaccinen Gardasil: Lukket Facebook-gruppe for folk der ønsker mere information om Gardasil. (Pr. 1. marts 2015 – 900+ medlemmer)

Vaccinationsforum dækker problemstillinger ved vacciner mere bredt.

Patientforeninger

HPV-update har i samarbejde med Dansk Handicap Forbund etableret en specialkreds for bivirkningsramte og deres pårørende. Læs mere her.

Internationale kilder:

Organisationen Sanevax Inc er en organisation, der vedvarende forholder sig kritisk til vacciners effekt og risiko og derfor også følger forskning og debat om HPV-vaccinen tæt.

Tilmelding til HPV-update specialkreds under Dansk Handicap Forbund

Så er der åbnet for indmeldelse til HPV-Update specialkreds under Dansk Handicap Forbund.

Du og din familie kan tilmelde jer her på siden.

Gennem medlemsskabet støtter I Dansk Handicap Forbunds arbejde for de bivirkningsramte og vaccineskadede efter HPV-vaccinen.

Arbejdet består blandt andet i at

 • Rådgive familier og vaccineskadede i forbindelse med erstatnings- og ankesager
 • Rådgive om muligheden for sociale ydelser og anden form for støtte i forbindelse med bivirkninger og vaccineskader, der afholder de vaccinerede for at opretholde et normalt liv
 • Arbejde for at de vaccineskadede anerkendes, tilbydes udredning,diagnose og behandling af det danske sundhedssystem

Alle er velkomne i specialkredsen – både vaccineskadede, deres pårørende og andre, der ønsker at støtte op om indsatsen.

Advarsler mod Gardasil fra mange sider

Nederst på denne side finder du et link til en artikel, i hvilken der er samlet en række udtalelser fra specialister og forskere, der dels beskriver at HPV-vaccinen ingen effekt har, og at risikoen for alvorlige bivirkninger er overhængende.

En tidligere forsker hos Merck, producenten af Gardasil, Dr. Bernard Dalbergue vurderer, at Gardasil bliver den største medicinske skandale nogensinde.

Læge og forsker Lucija Tomljenovic fra et forskningscenter ved University of British Columbia kan oplyse, hvordan der fuskes med kliniske studier og tilbageholdes dokumentation, så vaccinen kan fremstå mere effektiv.

En anden læge, Diane Harper, der også har været ansat hos Merck, og som var med til at gennemføre de første kliniske studier af Gardasil, kan oplyse, hvordan Merck bevidst slår på mødres angst for, at deres døtre skal få kræft, når de markedsfører Gardasil.

Artiklen sluttes af med et interview med Dr. Deirdre Little fra Australien, der blandt andet påpeger, at der ikke findes langtidsstudier, der afdækker hvilken betydning vaccinen kan have på de vaccineredes fertilitet.

Læs artiklen og se de forskellige interviews her.

HPV-vaccine årsag til 34 dødsfald på en måned

Siden lancering af Gardasil og Cervarix har der løbende været rapporteret om dødsfald som følge af vaccinen, men der har aldrig været rapporteret over fem per måned  i den amerikanske database VAERS (vaccine adverse event reporting system).

Men november 2014 er markant anderledes. Her blev der pludseligt rapporteret 34 dødsfald på en måned i VAERS. Se en opdateret oversigt over de rapporterede bivirkninger fra VAERS her.

Den amerikanske organisation SaneVax Inc., som overvåger vacciner og de risici, der er forbundet med vaccinationer, undersøger nu, hvad årsagen kan være til den voldsomme stigning i dødsfald. Læs mere om SaneVax vurderinger af situationen her.

Sammen er vi stærkest

HPV-Update har indgået en aftale med Dansk Handicap Forbund om at stifte en specialkreds under forbundet for HPV-vaccineskadede, deres pårørende, venner og andre, der ønsker at støtte op om foreningen.

Formålet med at danne en kreds er at arbejde målrettet mod at sikre

 • anerkendelse, udredning, diagnose og behandling af bivirkninger og vaccineskader efter HPV-vaccinen
 • lige rettigheder til alle i forhold til økonomisk støtte i forbindelse med bivirkninger og vaccineskader. Det kan være alt fra tabt arbejdsfortjeneste til tilskud til glutenfri kost

Dansk Handicap Forbund vil desuden støtte medlemmerne i forbindelse med erstatningssager og søgsmål mod de ansvarlige myndigheder.

Et medlemsskab af specialkredsen under Dansk Handicap Forbund vil koste 375 kroner årligt. For det beløb opnår man følgende fra forbundet:

 • Rådgivning i forhold til hjælp fra kommunen, både mht. økonomi og jura
 • Bisidder ved forhandling med kommunen (støtte)
 • Socialrådgiverstøtte
 • Rådgivning og støtte i forbindelse med erstatningssager
 • Deltagelse i aktiviteter/arrangementer landsdækkende
 • Deltagelse i temadage landsdækkende
 • Medlemsblad med mulighed for særligt og selvstændigt HPV-magasin
 • Adgang til DHF sommerhuse i Hals
 • Generelle medlemsfordele (økonomiske og oplysende) – se mere på danskhandicapforbund.dk
 • Mulighed for erfaringsudveksling om sygdom/invaliditet generelt
 • Høj troværdighed og respekteret samarbejdspartner i stat og kommune
 • Flad og hurtigt reagerende organisation
 • Politisk interessevaretagelse

Desuden vil Dansk Handicap Forbund hjælpe med at udvikle kampagner og skabe opmærksomhed om de risici, der er forbundet med vaccinen, så danskerne fremover kan tage beslutning om vaccinationen på et oplyst grundlag.

Denne specialkreds vil kun blive stiftet, hvis der er interesse for det. Så er du, medlemmer af din familie, dine venner, kollegaer eller andre interesserede i at støtte denne sag, så skriv til mail@hpvupdate.dk, så vil du blive kontaktet senere, når kredsen oprettes.

Du kan også printe denne “flyer” og dele ud, så vi sikrer mest muligt opmærksomhed om den gode sag.

Sammen er vi stærkest

 

Praktiserende læge har succes med behandling af HPV-skader

Praktiserende læge Stig Gerdes, Fredericia har siden august behandlet en gruppe vaccineskadede piger. Pigerne oplever i følge Stig Gerdes og pigerne selv mærkbare forbedringer i form af reduktion af symptomer og bivirkninger, og de oplever, at de langsomt får deres normale liv tilbage.

 

Det er Stig Gerdes ønske, at andre vaccineskadede kan have gavn af hans erfaring, hvorfor han gerne vil dele såvel sin bekymringer over vaccinen, herunder en gennemgang af de registrerede bivirkninger – som de beskrives af Merck, producenten af Gardasil. Læs mere her: 1-HPV vaccineskader og behandling_2014-12-14a

 

Stig Gerdes har desuden skrevet en egentlig behandlingsmanual – findes her: 4a-Behandlingsmanual for HPV_2014-12-14b samt lavet udkast til et symptomskema, som kan benyttes for at følge udviklingen i symptomer hos den behandlede – hent her:  4b-Symptom skema_2014-12-14a.

19. marts 2015. Vi gør opmærksom på, at behandlingsmanualen ikke er gældende længere I flg. Stig Gerdes.

Stig Gerdes anbefalinger til behandling er ikke forskningsbaserede, men der er tale om klinisk erfaring i forhold til den bedring, de behandlede oplever. Behandlingen er godkendt i Danmark og er tidligere benyttet til blandt andet kræftbehandling. Stig Gerdes beskriver, at den viser effekt på det oplevede symptombillede, men at der endnu ikke er belæg for at vurdere, om behandlingen decideret stopper skaderne.

 

Læs her historien om hvordan Stig Gerdes behandling gav livet tilbage til den vaccineskadede mor til tre Anika – læs mere her: 2-Anikas sygehistorie_2014-12-14a

 

Stig Gerdes har sendt materialet til de ansvarlige politikkere og embedsmænd, han har skrevet et indlæg i Dagens Medicin og senest har han på P4 Trekanten givet udtryk for, hvorfor han ikke længere giver HPV-vaccination til patienter i sin praksis. Kun tiden vil vise, om andre læger følger i Stig Gerdes fodspor og anerkender, at der er alvorlige og mange bivirkninger forbundet med vaccination med Gardasil, og at det er muligt at give sygdomshæmmende behandling.

Columbianske vaccineskadede piger har skader på nervesystemet

En undersøgelse af columbianske piger, vaccineret med Gardasil og siden indlagt med blandt andet nerversmerter, viser skader på pigernes perifere nervesystem.

Den videnskabelige artikel, der er udgiver med baggrund i forskningen, kan læses her Studie af columbianske piger (spansk).

En oversættelse af resumeet (abstract) er indsat nedenfor.

Her på siden har vi tidligere beskrevet situationen i Columbia – læs mere her

Udbredt neuropatisk smerte blandt columbianske piger

Tilstedeværelsen af neuropatisk smerte er blevet undersøgt hos 19 teenagere fra Carmen de Bolívar (Colombia) og 2 kvinder fra resten af landet, som alle var blevet vaccineret med Gardasil, en humant papillomavirus (HPV) vaccine. Tilstedeværelsen af neuropatisk smerte blev undersøgt ved hjælp af selvrapporteret LANSS-analyse (S-LANSS) hos piger, der meldte sig frivilligt til at deltage. Resultaterne fra hver patients undersøgelse blev sammenstillet med tilgængeligt klinisk data. Med undtagelse af en patient, rapporterede alle deltagere intens smerte med en S-LANSS-score, der indikerede neuropatisk smerte. Hos de fleste patienter indikerede yderligere klinisk data, at neuropatisk smerte blev forbundet med skader på det perifere nervesystem, oplevet som paræstesi og parese i musklerne (prikken / muskeltræthed) og synkope (svimmelhed), formenligt neurocardiogenic pga. skader på det sympatiske nervesystem. Den underliggende grund til neuropatisk smerte hos alle vaccinerede patienter i denne undersøgelse kan skyldes skader på myelinlaget af de perifere nerver. Neuropatisk smerte bliver ofte værre, hvis det ikke bliver behandlet, og ingen patienter fra Carmen de Bolívar har modtaget smertestillende behandling i overensstemmelse med retningslinjer for medicinsk behandling. Desuden opleves en afvisende anerkendelse fra de columbianske sundhedsmyndigheder overfor den epidemi af alvorlige bivirkninger der tilsyneladende er udløst af HPV-immuniseringen i denne by siden marts 2014.

Studie afdækker de skadelige virkninger som følge af aluminium i nanopartikelform

Et studie tilbage fra 2008 har påvist de skadelige virkninger, der opstår i blandt andet celler og blod-hjerne-barrieren, når vi påvirkes af nano-aluminiumoxid.

HPV-vaccine indeholder nano-aluminiumoxid og dette studie kan derfor forklare nogle af de mange bivirkninger vaccineskadede oplever som følge af vaccination med Garadasil.

Vi har gengivet opsummeringen af studiets konklusioner (abstract) nedenfor og har vedlagte det på dansk i pdf:

Studie:

Manufactured Aluminum Oxide Nanoparticles Decrease Expression of Tight Junction Proteins in Brain Vasculature

Published in final edited form as:  J Neuroimmune Pharmacol. 2008 December ; 3(4): 286–295. doi:10.1007/s11481-008-9131-5.

Resume:

Nanopartikler fremstillet af aluminiumoxid (nano-aluminiumoxid) er blevet brugt meget i miljøet, men deres potentielle toksiske egenskaber giver en stigende bekymring for det menneskelige helbred. Denne undersøgelse fokuserer på hypotesen om at nano-aluminium kan påvirke blod-hjerne-barrieren og forårsage forgiftning i de endotele celler. I det første eksperiment, blev Human Brain Membrane Endothelia Cells (HBMEC-celler) udsat for aluminium og kontrol nanopartikelforsøg med fokus på mængde og tid. Behandlingen med nanoaluminium reducerede levedygtigheden for HBMEC markant, ændrede mitrokondriernes potentiale, forøget oxidation af cellerne og nedsatte mængden af tight-junction-proteiner sammenlignet med cellekulturer behandlet med kontrol-nanopartiklerne. Ændringer i mængden af tight-junction-proteiner blev forhindret ved at berige cellerne med glutathion. I de næste eksperimenter fik rotter indsprøjtet nanoaluminium i doseringen 29mg/kg og hjernerne blev farvet for at vise tight-junction-proteiner. Behandling med nanoaluminium resulterede i en markant fragmentering og forstyrrelse af proteinerne claudin-5 og occludin. Disse resultater indikerer at hjernens vaskulatur kan blive påvirket af nanoaluminium. Derudover indikerer forsøgene at ændringer i mitrokondriernes funktionalitet kan være den underliggende årsag til nanoalumiumforgiftning.

Link til studie

Studiet i pdf: Alum nanoparticles damage decrease expression of tight junction proteins…

Dansk oversættelse af resumé Oversættes DK af Manufactures alu nano