Meld dig ind i HPV-update og få gavn af de mange medlemstilbud

HPV-update er organiseret under Dansk Handicap Forbund, hvilket giver dig en række fordele som medlem. Du kan blandt andet få gratis råd og vejledning af forbundets socialrådgivere, så du kender dine rettigheder, når du er i dialog med myndighederne. Desuden kan du få tilknyttet en bisidder, hvis du finder det uoverskueligt selv at skulle håndtere et møde med Jobcenter, uddannelsesinstitution eller kommunen. Læs mere om tilbuddene her.

Prisen for et medlemsskab er bare 78 kroner for enlige og 117 kroner for samboende for resten af 2016. Du kan tilmelde dig her

Vi arbejder for dig

Vi har brug for din støtte til vores arbejde for dig og din situation. Vores primære indsats er at sikre udredning, diagnose og behandling af de piger, der er syge og invaliderede af symptomer efter HPV-vaccinen. Over 2.300 personer har ved udgangen af september 2016 anmeldt bivirkninger efter vaccinen, og disse piger skal have hjælp og anerkendelse.

Vi arbejder også for, at forældre og unge skal have mulighed for at tage stilling til vaccinen på et oplyst grundlag. Derfor følger vi den forskning, der gennemføres om vaccinens sikkerhed, ligesom vi er dialog med sundhedsvæsnet og myndigheder om kommunikationen om vaccinens sikkerhed.

Vi udgiver to gange årligt et HPV-magasin med det formål at medvirke til at sikre en mere nuanceret information som supplement til det myndigheder og andre interesseorganisationer stiller til rådighed for forældre og unge mennesker. Du finder vores seneste magasin her. Det næste magasin forventer vi at udgive i november.

Nuanceret information om HPV-vaccinens sikkerhed

Dansk Handicap Forbund og HPV-update har blandt andet som formål at arbejde for en mere nuanceret information om HPV-vaccinen. Vores mål er at sikre, at der ikke kun oplyses om vaccinens effekt, men også om vaccinens sikkerhed. For som for alle andre vacciner og lægemidler er der naturligvis bivirkninger forbundet med HPV-vaccinen.

Derfor har Dansk Handicap Forbund udgivet det første HPV-magasin, der blandt andet gengiver forskningsresultater, fortæller om erfaringerne fra bivirkningsramte piger og gengiver indlæg fra forskellige aktører, der i deres daglige arbejde konfronteres med udfordringerne vedrørende debatten om HPV-vaccinens sikkerhed.

Du finder HPV-magasin nr. 1 juni 2016  her

Hvis du ønsker at printe magasinet, kan du gøre det fra denne pdf-fil. HPV-magasinet 1_2016_

Og du kan finde de studier og andet materialer, der refereres til i bladet her.

Testpersoner søges til forskning i HPV-vaccinens påvirkning af den fysiske funktionsevne

Testpersoner søges til forskning i HPV-vaccinens påvirkning af den fysiske funktionsevne
Mange piger og kvinder, der oplever bivirkninger efter vaccination med HPV-vaccinen har blandt andet nedsat fysisk funktionsevne. Det kan skyldes både træthed, nedsat muskelstyrke, svimmelhed, smerter, nedsat balance, og det er ofte en kombination af mange af disse symptomer. Funktionsnedsættelserne undersøges ikke rutinemæssigt på de fem HPV-centre, og det er derfor vanskeligt at sammensætte et systematisk og tilpasset genoptræningsforløb. Og lige nu tilbydes der stort set ingen genoptræning i regi af de fem centre.

Diagnostisk Center ved Regionshospitalet i Silkeborg med forskningsansvarlig terapeut Nanna Rolving i spidsen ønsker at teste en større gruppe HPV-bivirkningsramte fysiske kapacitet. Formålet er at kunne beskrive et optimalt genoptræningsforløb, der vil kunne afhjælpe nogen af de fysisk gener, der er forbundet med at være bivirkningsramt, og vil kunne genskabe noget af den tabte fysiske kapacitet.

Støt op om det gode initiativ og afsæt en time i Århus

Der tilbydes i dag stort set ingen form for behandling eller afhjælpning af de invaliderende symptomer, de bivirkningsramte piger og kvinder oplever. Derfor er det glædeligt, at Diagnostisk Center i Silkeborg har taget dette initiativ. HPV-update opfordrer jer derfor kraftigt til at deltage, da dette initiativ kan komme både jer selv og andre bivirkningsramte til gavn i forbindelse med fremtidig behandlingstilbud. Undersøgelsen foretages i Århus og varer blot en time – og den kan gennemføres udenfor normal arbejdstid. Læs mere om forløb og selve testen her. Deltagerinformation og testbeskrivelse

Vi er bekendt med, at der har været rettet kritik af projektet med henvisning til, at den enkelte pige/kvindes fysiske formåen kan variere fra dag til dag, og man derfor ikke mente denne type tests kunne give et retvisende billede. Kritikken er blevet taget til efterretning, og som deltager i projektet vil du derfor efterfølgende blive kontaktet og interviewet om, hvordan du har haft det siden testen.

Tilmeld dig allerede i dag.
Du tilmelder dig testen ved at rette henvendelse til

Sebastian Ehlert Buchardt, mobil: 4241 6724

eller

Josephine Dewett Kristensen, mobil 4041 0778

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet kan du rette henvendelse til forskningsansvarlig Nanna Rolving, telefon 7841 7820 – mail: nanna.rolving@midt.rm.dk

Generel information om udførelse af testene:

Under hele dit besøg vil der være 2 testledere til stede, der guider dig igennem alle 4 tests, og viser hvordan testen udføres, inden du selv skal prøve. Ved alle 4 tests får du et prøveforsøg først, så du kan mærke hvordan det føles at udføre testen. Testene er standardiserede, hvilket betyder, at de udføres efter nogle bestemte retningslinjer, så alle deltagere udfører testene ens. Dette er med til at sikre kvaliteten af vores testresultater. Skulle der være en eller flere tests du ikke kan gennemføre, er resultaterne af de øvrige tests stadig brugbare i vores undersøgelse. Du har til enhver tid ret til at afbryde en test, uanset årsagen.

Der vil være mulighed for at komme ned og sidde eller ligge i pauserne mellem testene.

Du er velkommen til at have en pårørende med til undersøgelsen. Af hensyn til udførelsen af testen vil pårørende blive bedt om at være stille mens testen gennemføres.

Screening – et godt alternativ til en tvivlsom vaccine

Det seneste døgn har der igen været fokus på de mange, der fravælger HPV-vaccinen, fordi de føler sig utrygge i forhold til vaccinens sikkerhed. I en desperat, næsten skinger tone fortsætter Sundhedsstyrelsen sin ensidige kommunikation. Varierende talsmænd fra styrelsen udtrykker igen og igen bekymring over den faldende vaccinationsrate. Hvorfor udviser Sundhedsstyrelsen ikke ansvarlighed og anerkender fakta. Lægemiddelstyrelsen gjorde det i fuld offentlighed og rullende kamera til en høring om emnet i Folketinget i december. Her sagde Henrik G. Jensen fra Lægemiddelstyrelsen : “”Når vi vaccinerer så mange, så ser vi alle de bivirkninger, som står i produktresumeet, det kan jeg give statsgaranti for”. Og han fortsatte senere i debatten:  ”Når vi er ude at vaccinere 5-600.000 mennesker, så ser vi alt det, der er i produktresuméet. Og det er en lang liste, og vi ser det også over hos os [red: lægemiddelstyrelsen]. Og vi er opmærksomme på om det billede, vi ser, ser nogenlunde normalt ud. Gør det det, så er det som det skal være”.

En hver myndighed med ansvar for borgernes sundhed burde anerkende, at der er ting, vi ikke ved om denne vaccine – en vaccine, der er anvender en hel ny teknologi – aluminium i nanopartikelform – en vaccine, der ikke er testet mod ren placebo. Naturligvis vil vi blive klogere med tiden på både effekt og risiko.

Og når vi nu er ved ansvar, hvad så med at retningsanvise. Sundhedsstyrelsen burde i samme moment, som vaccinationsraten falder, kommunikere, at fravælger man vaccinen, skal man i stedet være påpasselig med at passe screeningstilbudet, da det i lige så høj grad er med til at forebygge udvikling af livmoderhalskræft, som man forventer, at vaccinen gør (for man ved det ikke endnu). Men i stedet kommunikerer Sundhedsstyrelsen død og ødelæggelse. En kommunikation, der er så overdrevet, at man kun kan betvivle styrelsens reelle hensigter.

Fra HPV-updates side vil vi endnu en gang opfordre alle til at sætte sig grundigt ind i vaccinens forventede effekt og kendte bivirkninger, før man tager beslutning til vaccination eller ej. Og fravælger man, så husk at screeningsprogrammet er et godt alternativ til forebyggelse af livmoderhalskræft. Med i overvejelserne for og imod vaccinen hører også, at rammes man af invaliderende bivirkninger, er der ingen behandling. Rammes man af celleforandringer, får man straks tilbudt behandling.

Nyheder fra HPV-update

Vi har netop udsendt nyhedsbrev til medlemmerne af HPV-update med nyt om forskning, erstatningssager og andet om Dansk Handicap Forbund og specialkredsens arbejde.

Der er desværre mange medlemmer, der ikke har opgivet deres mailadresser i forbindelse med indmelding i specialkredsen, så har du ikke modtaget vores nyhedsbrev, så skriv til mail@hpvupdate.dk

Der er også plads til dig

Selvom tilgangen af medlemmer er stor, så er der fortsat plads til flere. Så vil du støtte vores indsats for udredning og behandling af piger med symptomer efter HPV-vaccinen, og drage fordel af de mange tilbud, vi får som specialkreds under Dansk Handicap Forbund,  så kan du tilmelde dig her.

Vil du læse mere om vores arbejde og medlemsfordele, så klik her.

Dansk Handicap Forbund udgiver magasin om HPV-vaccinen

Dansk Handicap Forbund planlægger at udgive et magasin om HPV-vaccine. Formålet er at give en mere nuanceret information om vaccinen, herunder bidrag fra den del af forskningsverdenen, der fokuserer på vaccinens sikkerhed. Magasinet skal give kvinder og forældre mulighed for at tage stilling til vaccinen på et oplyst grundlag.

Magasinet forventes at udkomme i foråret og vil blandt andet blive offentliggjort her på siden.

Dansk Handicap Forbund håber på at kunne udgive magasiner løbende om vaccinen, hvor blandt andet nye forskningsresultater vil blive offentliggjort, herunder den forskning, der nu iværksættes for satspuljemidlerne.

Fakta om vaccinen

Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har netop opdateret deres faktaark om HPV-vaccinen. Det kan læses her

 

Varde Kommune ønsker bedre dialog med bivirkningsramte

En gruppe bivirkningsramte og pårørende til bivirkningsramte har taget skridt til en øget og tættere dialog med Varde Kommune. Målet er at sikre en større forståelse for de udfordringer, de bivirkningsramte og deres pårørende står overfor. Det gælder både I forhold til at opnå de nødvendige sociale ydelser og eventuelt at få større opakning fra kommunen i forhold til fx økonomisk støtte til alternativ behandling og fysioterapi, når det offentlige sundhedsvæsen ikke har tilbud til behandling af de bivirkningsramte.

Første møde mellem kommunens embedsmænd og HPV-gruppen fandt sted den 9. februar. Referat af mødet finds nedenfor.

Referat fra HPV Netværksmødet i Varde Kommune.

Deltagere fra Varde Kommune:

Anette Bækgaard Jakobsen, direktør for social, sundhed og beskæftigelse

Gitte Eskesen, socialchef i Social og Handicap 

1.

BD – mor til HPV-vaccineskadet pige bød velkommen.

2.

HNS  – HPV-vaccineskadet, en af initiativtagerne til lokale netværksmøder i Varde og omegn samt en af initiativtagerne til HPV-Hotline.

HNS fortalte sin historie, men med fokus på hvad Varde Kommune har gjort. HNS har fået hjælp i forbindelse med intravenøs behandling hos daværende egen læge og senere af Akut sygeplejerskerne i Varde Kommune. HNS har fået lavet en funktionsbeskrivelse, der beskrev, hvad hun foretog sig i hjemmet, og hvad hendes mand gjorde. Hendes sagsbehandler sørgede for at få kontakt til Social og Handicap og bestilte en neuropsykologisk test, som viste at HNS havde en hjerneskade. Endvidere sørgede Social og Handicap for, at HNS kom i gang med noget træning to gange i ugen. Hun kunne dog ikke holde til det og være dårligere og dårligere. Træningen blev sat på pause for en periode. I marts måned 2015 endte HNS i kørestol og alt så sort ud. I maj 2015 fik HNS tilkendt et resurseforløb på fem år. Maj 2015 var også den måned, hvor alt vendte for HNS, og hun begyndte at få sit liv tilbage. I juni 2015 startede HNS med at træne igen hos de kommunale fysioterapeuter og startede ud med 40 kg i benpres, hun trænede to gange i ugen og blev afsluttet i oktober, da man ikke kunne tilbyde hende mere. Hun var nu nået op på 110 kg i benpres. I oktober 2015 bestilte Varde kommune en ny neuropsykologisk test for at vurdere, den fremgang HNS mente, der var kommet siden behandling med healing i maj. Den neuropsykologiske test i oktober 2015 og viste, at HNS’s hjerneskade er væk. HNS har gennem Varde kommunen fået bevilliget et psykomotorisk forløb og Nada-behandling samt træning i lokal træningscenter, hvor HNS træner 2-3 gange i ugen. HNS har fået godt med hjælp hos kommunen. HNS har også fået en nødkald, efter hun har været besvimet 2 gange. Varde Kommune insisterede på, at hun fik nødkald, da hun er alene med sine børn om natten. HNS fik ikke hjælp til en trappelift, som hun havde søgt om, og orlov til sin mand, da hun havde det allerværst. HNS informerede forsamlingen om, at hun gerne vil give bolden videre til nogle andre med at arrangere netværksmøder, at hun vil til at have fokus på sit  mål som er at komme tilbage til arbejdsmarked. Hun fortalte også, at hun er en af initiativtagerne til HPV Hotline, som er en telefonlinje, man kan få råd og vejledning hos. Man kan se mere på Facebook – HPV Hotline.

3.

LJ – mor til hpv vaccineskadet pige SS. En af initiativtagerne til lokale netværksmøder i Varde og omegn, sidder i bestyrelsen til HPV-bivirkningsramtes Landsforening samt en af administratorerne på Facebook gruppen HPV-Bivirkningsramte.

LJ fortalte om familiens situation med datteren SS, som er bivirkningsramt. De har fået forskellige hjælpemidler til SS og har været okay tilfreds med den behandling, de har fået. LJ efterlyser dog noget krisehjælp/psykologhjælp til hele familien, da det ikke kun er den ramte, som det går ud over, men hele familien. Desuden ville LJ gerne have en sygedomskoordinator, der kan samle trådene op og have overblik, da det kan være svært at have overskud til at have overblikket, når man også har et sygt barn. SS har en lillebror på snart 5 år, og familien har ikke tidligere kunne love ham nogen form for aktivitet, da de aldrig ved, hvordan SS har det. Men de glæder sig nu over at have fået bevilliget ledsagerordning 15 timer i måneden. Derudover får SS hjemmeundervisning. Da SS er så hårdt ramt og nogle gange går i krampe/anfald, har familien fået en babyalarm installeret. På den måde kan familien holde øje med SS og høre, om hun trækker vejret, da hun nogle gange godt kan holde op. De er tilknyttet Frederiksberg Hospital, hvor de er i gang med en række undersøgelser.

4.

Ved håndsoprækning vil I så vise, hvor mange der kan nikke genkende til at have fået hjælp i stil med den LJ og HNS?

Der var en der rakte hånden op.

5.

MR  – HPV-vaccineskadet pige, der har fået livet tilbage.

MR fortalte om sit forløb, hvor svært det har været at få hjælp, og at sagsbehandleren kun har vist forståelse men ikke givet yderligere hjælp. MR har manglet at kunne få økonomisk støtte i forhold til mad og lejlighed, da hun ikke havde noget sted at bo, og hun har manglet hjælp i forbindelse med genoptræning. Selv om MR i perioder træner i Esbjerg, ville Varde Kommune ikke være behjælpelige med hendes månedlige betaling. MR har fået konstateret POTS. MR startede i januar 2016 i skole, og manglede igen hjælp i form af økonomisk støtte for at kunne komme i skole, men igen var der intet hjælp at hente.

6.

BD  – mor til HPV-vaccineskadet pige SD.

BD fortalte om deres forløb i forbindelse med HPV-vaccinen om hvordan dørene til Esbjerg Sygehus blev lukket efter flere undersøgelser, da de nævnte, at de mistænkte HPV-vaccinen. BD har ikke søgt nogen former for hjælp hos kommunen, da de har klaret det selv og ikke har vidst, hvor de skulle henvende sig. SD har, måtte droppe sin drøm om efterskoleophold, som hun har været skrevet op til siden, hun var lille. SD var en meget aktiv og social pige før vaccinen, og det påvirker familien meget, at SD er syg. Man skal huske på, at det ikke kun er den, der er syg, det går ud over, men hele familien, hvilket BD og hendes familie er et godt eksempel på. BD er desværre gået ned med stress og har fået sin opsigelse. Det er ikke kun den, som er syg det går ud over, men hele familien og det kan jo tydeligt ses her.

7.

Ved håndsoprækning vil I så vise, hvor mange der kan nikke genkendende til at mangle hjælp, som MR og BD?

Stort set hele forsamlingen kunne nikke genkendende til ikke at have modtaget nogen form for hjælp.

8.

Anette Jakobsen og Gitte Eskesen – Varde Kommune.

Disse 4 historier gjorde stort indtryk på Anette og Gitte. De fik skrevet en masse notater ned og var glade for, at vi nu har skabt en dialog. De vil gå tilbage til kommunen og drøfte med de øvrige medarbejdere, hvordan de kan gribe det an og lave en plan for, hvordan HPV-bivirkningsramte skal håndteres i systemet. Gruppen talte blandt andet om at lave et team, som har speciale inde for HPV, så Jobcenters medarbejdere eller andre afdelinger ved, hvor de skal sende de ramte hen. En deltager foreslog, at kommunen skulle kigge på, hvad der var af muligheder for hjælp via kommunen. Det kunne være små ting som kunne hjælpe, fx blev det foreslået, at kommunen kunne yde støtte til, at en patient kunne flytte læge, hvis lægen fx kunne akupunktur. Der blev etableret en kontakt mellem kommunen og HPV-bivirkning-ramte. AR er kontaktleddet fra HPV-bivirkningsramte til Varde Kommunes Gitte Eskesen. Der kom forskellige spørgsmål til Gitte og Anette, specielt i forhold til at få en god dialog, og at kommunen følger tingene til døren, og det ikke går i glemmebogen.

 

 

Sundhedsstyrelsen ensretter udredning af bivirkningsramte

Siden de fem regionale indgange for bivirkningsramte åbnede for patienter i sommeren 2015 har der været voldsom kritik af den uensartede tilgang til udredning på tværs af centre og i forhold til, om de bivirkningsramte er over eller under 18 år.

Derfor har Sundhedsstyrelsen nu udviklet anbefalinger til et ensartet udredningsforløb. Anbefalingerne er offentliggjort i dag og kan læses her.

HPV-update er meget skuffede over styrelsens tilgang. Der er ikke taget skridt til at forske i eller udrede for en sammenhæng mellem pigernes invaliderende symptomer og HPV-vaccinen, og der er ikke taget skridt til at forske i behandling af pigerne. Som det fremgår vil pigerne blive tilbudt forskellige former for terapeutisk behandling, så de kan lære at “mestre deres symptomer”.

HPV-update forsøger fortsat at få et samarbejde på plads med Sundhedsstyrelsen i forhold til udredning, afdækning af årsag til pigernes symptomer og behandling, så pigerne kan få deres “gamle liv” tilbage. Men som det fremgår af anbefalingerne har Sundhedsstyrelsen og arbejdsgruppen bag anbefalingerne valgt ikke at inddrage hverken patientforeninger eller Forbrugerrådet i udarbejdelsen af anbefalingerne, hvilket vi tolker som en manglende interesse fra Sundhedsstyrelsens side i samarbejde med patienterne.

 

 

Adfærdsændringer hos mus vaccineret med Gardasil

 

En gruppe forskere har netop offentliggjort et studie, der påviser adfærdsmæssige ændringer hos mus, der er vaccineret med HPV-vaccinen Gardasil.

Derudover konstaterede forskerne, at vaccinationen medførte, at musene producerede HPV-antistoffer, som startede en krydsreaktion med musenes proteiner i hjernen, hvilket kan medføre neuroinflammationer og autoimmune sygdomme.

På baggrund af dette studie anbefaler forskerne, at vaccinens sikkerhed revurderes, og at dette skal ske ved brug af ren saltvandsplacebo og ikke aluminiumsholdig “placebo”, så man kan få at klart billede af vaccinens sikkerhedsprofil.

Studiets abstract er gengivet i sin helhed nedenfor:

Vaccine adjuvants and vaccines may induce autoimmune and inflammatory manifestations in susceptible individuals. To date most human vaccine trials utilize aluminum (Al) adjuvants as placebos despite much evidence showing that Al in vaccine-relevant exposures can be toxic to humans and animals. We sought to evaluate the effects of Al adjuvant and the HPV vaccine Gardasil versus the true placebo on behavioral and inflammatory parameters in young female mice. Six week old C57BL/6 female mice were injected with either, Gardasil, Gardasil + pertussis toxin (Pt), Al hydroxide, or, vehicle control in amounts equivalent to human exposure. At six months of age, Gardasil and Al-injected mice spent significantly more time floating in the forced swimming test (FST) in comparison to vehicle-injected mice (Al p = 0.009; Gardasil, p = 0.025; Gardasil + Pt, p = 0.005). The increase in floating time was already highly significant at three months of age for the Gardasil and Gardasil + Pt group (p ≤ 0.0001). No significant differences were observed in the number of stairs climbed in the staircase test nor in rotarod performance, both of which measure locomotor activity. Since rotarod also measures muscular strength, collectively these results indicate that differences observed in the FST were not due to locomotor dysfunction, but likely due to depression. Additionally, at three months of age, compared to control mice, Al-injected mice showed a significantly decreased preference for the new arm in the Y maze test (p = 0.03), indicating short-term memory impairment. Moreover, anti-HPV antibodies from the sera of Gardasil and Gardasil + Pt-injected mice showed cross-reactivity with the mouse brain protein extract. Immunohistochemistry analysis revealed microglial activation in the CA1 area of the hippocampus of Gardasil-injected mice compared to the control. It appears that Gardasil via its Al adjuvant and HPV antigens has the ability to trigger neuroinflammation and autoimmune reactions, further leading to behavioral changes.

Forkortelser
Al, aluminum;
ASIA, autoimmune/autoinflammatory syndrome induced by adjuvants;
β2-GPI, β2-glycoprotein I;
FST, forced swimming test;
HPV, human papilloma virus;
Pt, pertussis toxin;
U.S. FDA, United States Food and Drug Administration

Studiet findes i sin fulde længde her:

Forfatterne til studiet er

Rotem Inbara, Ronen Weissd, Lucija Tomljenovica, Maria-Teresa Arangoa, Yael Deria, Christopher A. Shaw, Joab Chapmana, Miri Blanka og Yehuda Shoenfelda

Husk tilmelding til netværksmøder – og læs om specielt tiltag i Varde Kommune

Vi har tre lokale netværksmøder i februar. Og i Varde er der et specielt møde for bivirkningsramte med blandt andet social- og sundhedsdirektøren fra kommunen.

Netværksmøderne er for alle bivirkningsramte og deres pårørende – uanset om man er medlem af HPV-update eller ej. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

På møderne er der mulighed for at møde forskellige alternative behandlere og dele erfaringer med andre bivirkningsramte og familier. Se program for hvert møde nedenfor.

Fælles for møderne  er, at vi gennemgår de nationale retningslinjer for udredning, hvis de er offentliggjort. Vi præsenterer den nuværende bisidderordning og taler om behovet for at udvidde ordningen til også at dække besøg i sundhedsvæsnet. Og så er der tid til at dele erfaringer om behandling, hverdagen og hvad der i øvrigt er behov for.

Den 4. februar kl. 18.30-21.30 Handicappens Hus, Blekinge Boulevard 2, Høje Taastrup

Vi får besøg af Hellebeth, fra Helsebrixen. Hellebeth har erfaring med behandling af HPV-bivirkninger og har oplevet gode resultater. Derudover kommer homøopat og diætist Jeanette Maglegaard og fortæller om sin erfaring med homøopati til behandling af vaccineskader.

Tilmelding skal ske til trine@agimus.dk

Den 6. februar kl. 13.00-16.00, Fælleslokalet, Thomas Nielsens Gade 4A, Aarhus

Vi har endnu ikke en aftale på plads med alternative behandlere, men arbejder på forskellige løsninger. Har du erfaring med en god behandler i Aarhus eller omegn, så meld gerne retur til trine på trine@agimus.dk.

Tilmelding skal ske til trine@agimus.dk

Den 7. februar kl. 13.00-16.00,Syddansk universitet, Campusvej 55, Indgang B, Odense M.

Vi får besøg af alternativ behandler Berit Pedersen, fra Ravmadshus, Henne. Berit har mange vaccineskadede i behandling og vil fortælle om sin tilgang og erfaring med behandling af bivirkningsramte.

Tilmelding skal ske til trine@agimus.dk

Den 9. februar kl. 15.30, adresse følger

På mødet kommer direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Anette Bækgaard Jakobsen og afdelingleder Gitte Eskesen fra Varde Kommune. Formålet med mødet er at debattere muligheden for at få hjælp og støtte fra kommunen, når man er bivirkningsramt. Mødet er kun for bivirkningsramte og deres pårørende med bopæl i Varde Kommune. Men vi vil gerne appellere til at så mange som muligt kommer, så kommunen kan få indsigt i problemets omfang.

Tilmelding skal ske til Heidi Nørby Simonsen på mail Heidi-norby@hotmail.com